Hopp til innhold

Strid om nye våpen mot Russland: SV advarer mot ny rustningsspiral

Høyre mener Norge og Nato må få nye raketter som kan brukes mot Russland i et svar på nye russiske våpen.

Dekningsområde for nye russiske presisjonsvåpen.

NYE SYSTEM: Grønn sirkel er 500 kilometer rekkevidde for Iskander med 50 mil fra Kolahalvøya. Svart sirkel er 200 mil rekkevidde for Kalibr fra nord av Finnmark og Østersjøen. Rød sirkel er 400 mil rekkevidde for KH-101 fra Kolahalvøya. Illustrasjon: Masteroppgave Forsvarets høgskole, Ørjan Askvik.

Foto: Kart:Masteroppgave Ørjan Askvik, Forsvarets høgskole

Det er en ny situasjon at Russland kan skyte krysserraketter og ballistiske raketter fra eget område eller internasjonalt farvann og treffe alle mål i Norge med stor nøyaktighet med konvensjonelle våpen.

SYRIA-CONFLICT-RUSSIA-STRIKES

RUSSISKE BOMBEFLY: Tu-95 kan avfyre krysserraketter som kan ramme alle mål i Norge.

Foto: - / Afp

Forsvarspolitisk talsperson for Høyre, Hårek Elvenes mener Norge og Nato må bygge opp en tilsvarende kapasitet.

– Nato i nord bør ha en våpenkraft og en våpenteknologi som minst er på høyde med det vi kan regne med å bli angrepet av.

Og da sier du direkte at vi bør egentlig ha de samme typene våpen som russerne har bygd ut de siste årene?

– Det jeg sier er at vi må ha minst tilsvarende våpen for å kunne stå imot et eventuelt angrep, sier Elvenes.

Hårek Elvenes

VIL RUSTE OPP: Høyres forsvarspolitiske talsmann Håkon Elvenes mener Norge og Nato må få langtrekkende presisjonsvåpen som kan ramme russiske mål.

Foto: Høyre

SV vil dempe spenning

SVs nestleder Kirsti Bergstø advarer mot å anskaffe langtrekkende presisjonsvåpen rettet mot Russland.

Det er ikke overraskende at Forsvaret ønsker å anskaffe nye våpen, men SV vil advare mot en ny rustningsspiral.

– Det er lite klokt å fremme våpenkappløp fremfor forutsigbart naboskap. Det er i Norges interesse å opptre på en måte som demper spenning og bidrar til beroligelse, sier Bergstø.

Kirsti Bergstø, SV

SIER NEI: -SV er bekymret for at vi nå går bort fra den viktige balansen mellom avskrekking og beroligelse, sier SVs nestleder Kirsti Bergstø.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Liten tro på norsk oppbygging

Forsvarsanalytiker og tidligere major John Berg har ingen tro på at Norge kan få Nato med å bygge opp en tilsvarende kapasitet.

– For det første prioriterer Nato mye mer nyansert enn det. Slike raketter spiller en forholdsvis begrenset rolle i Natos planer.

militæranalytiker John Berg

UREALISTISK: Militæranalytiker og tidligere major John Berg mener det både er urealistisk at Norge og Nato skal bygge opp en kapasitet av betydning og at en krig med slike våpen vil ende i Norge og Nato sin favør.

Foto: NRK

– For det andre, hvis vi da skal begynne for oss selv på nordflanken å konkurrere med russerne i slagkraft med slike missiler, er vi dømt til å tape.

– Hvorfor det?

– Jo, de vil alltid kunne ha flere raketter enn oss. I Norge vil det være relativt få mål som må slås ut.

På Kolahalvøya og områdene rundt er det mange mål som vi da må slå ut med et fåtall raketter. Det regnestykket går overhodet ikke opp, sier John Berg.