Hopp til innhold

Major mener dagens ordning er gammeldags

Høyre er splittet i synet på verneplikt for jenter. – Forsvaret trenger de beste – og det er en blanding av menn og kvinner, mener kvinnelig major.

Kvinner i Forsvaret.

En kvinnelig befalsskoleelev over et gjørmehinder. Nå henger spørsmålet i lufta om Høyre skal gå inn for kjønnsnøytral verneplikt.

Foto: Torgeir Haugaard/Forsvaret

Det er stor uenighet innad i Høyre om partiet skal gå inn for kjønnsnøytral verneplikt, skriver Aftenposten.

Partiet ønsker å åpne for modernisering i tråd med Forsvarets behov, men vil samtidig opprettholde den allmenne verneplikten.

Mens menn har verneplikt, har jenter kun plikt til å møte til sesjon.

Jentene velger så om de vil tjenestegjøre.

– På tide

Video nsps_upload_2010_3_11_20_52_37_513.JPG
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Forsvaret gjør kvinner til menn

Regina Nargis Alexandrova er major i Forsvaret, og arbeider ved Combat Service Support-Bataljonen i Bardufoss.

Hun sitter også i Høyres programkomité, som i dag skal legge fram et endelig utkast til partiprogram.

Alexandrova er en av to medlemmer i programkomiteen som tok dissens, fordi de mener den allmenne verneplikten burde gjelde for både menn og kvinner.

– Det er på tide å gjøre noe med verneplikten. Forsvaret trenger de beste – og det er en blanding av menn og kvinner. Jeg synes det er litt gammeldags ikke å ha kjønnsnøytral verneplikt. Med 8. mars friskt i minnet har vi sett hvor mye bra likestilling har ført til – når vi har god erfaring med det ser jeg ingen grunn til at vi ikke skal være slik i Forsvaret, sier hun til Aftenposten.

– For mye byråkrati

Bent Høie (Høyre)

Bent Høie mener dagens ordning fungerer godt nok som den er.

Foto: Aas, Erlend, Erlend Aas / Scanpix

Leder av Høyres programkomité, Bent Høie, påpeker derimot at flertallet i komiteen mener dagens ordning fungerer godt nok.

Og at de jentene som vil tjenestegjøre har gode nok muligheter til det.

– Så lenge Forsvaret får tak i all kompetanse og de personene de er på jakt etter, mener vi det ikke er behov for å innføre kjønnsnøytral verneplikt. Det vil bare føre til mer byråkrati å kalle inn jenter som ikke vil inn i Forsvaret, og det vil skape en usikkerhet for jentene hva gjelder jobb og videre utdanning. Det er ikke positivt, sier Høie til nettstedet.

Til kamp mot eget parti

Unge Høyre støtter igjen majoren og mindretallet i programkomiteen, og vil kjempe mot sitt eget parti på landsmøtet.

De mener saken er en av de viktigste som tas opp der.

– Selv om det er mindretall i programkomiteen, tror jeg sjansene er gode for å få igjennom dette på landsmøtet. Den yngre generasjonen har et annet syn på hva Forsvaret er, og på hva jenter og gutter kan gjøre. Jeg tror forholdene ligger bedre til rette enn noen gang for å få Høyre for kjønnsnøytral verneplikt, sier leder Paul Joakim Sandøy til Aftenposten.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet er også imot kjønnsnøytral verneplikt. SV har kjønnsnøytral verneplikt i sitt partiprogram, men det er store diskusjoner innad i partiet.