Strid om ambulansestasjon på Senja: – Ersfjord eller ut av kommunen

De ambulanseansatte i Berg på Senja vil ha ny stasjon ved Ersfjordstranda. Det vil ikke rådmannen. Dermed kan hele stasjonen ryke.

Werner Enoksen

– Her får vi fylkets fineste plassering, sier Werner Enoksen ved Ersfjordstranda.

Foto: Arild Moe / NRK

En strid om plassering av ny ambulansestasjon i Berg på Senja kan ende med at kommunen mister stasjonen. I dag ligger den i Senjahopen i et støyende industriområde.
Rådmannen vil bygge ny stasjon like ved – helst i kombinasjon med brannstasjon – mens de ambulanseansatte vil til den fredelige nabobygda Ersfjord:

– Her får vi fylkets fineste plassering, sier Werner Enoksen og peker på den idylliske stranda som ligger nedafor veien og de få husene i bygda.

Werner Enoksen er en av de seks som går i turnus ved ambulansestasjonen i Senjahopen. Den har garasje, oppholdsrom og soverom og ligger i et forretningsbygg ved innfartsvegen i et industriområde. Ambulansepersonellet har lenge ønsket seg roligere forhold, og ambulanseledelsen ved UNN vil bygge ny stasjon i Ersfjord i nabobygda, fem kilometer unna.

Trenger ro til å sove

– Dit er det tunnel og rask vei, ei kjøretid på knappe fem minutter. Da får vi enda kortere utrykningstid til begge delene av kommunen, sier Werner Enoksen. Han legger vekt på at de trenger ro til å sove når de har vært på utrykning. Ved den store stranda i den lille bygda Ersfjord kan de få det slik de ønsker.

Og UNN har gitt anbudet om ny ambulansestasjon til et firma som vil bygge den i der.

Men i Berg kommune vil rådmann Tore-Jan Gjerpe det annerledes. Han vil legge nystasjonen i et grustak nærmere fjellet i Senjahopen, med ei planlagt containerhavn like ved. Der vil ha bygge den i kombinasjon med ny brannstasjon som kommunen trenger.

Har klaget UNN inn for Kofa

Rådmannen har klaget UNN sitt ja til Ersfjordplanen inn for det offentlige klageorganet Kofa:

– Der de vil bygge er det landbruksområde og et område som er lagt ut til bolig, påpeker rådmannen. Når det gjelder klagen til Kofa er det flere forhold, blant annet at UNN ikke aksepterer vår byggemetode.

Tore-Jan Gjerpe

Rådmann Tore-Jan Gjerpe vil ha ambulansestasjonen i Senjahopen.

Foto: Arild Moe / NRK

Gjerpe mener plasseringa i Senjahopen er den beste i forhold til avstand til hvor folk bor.

Men risikerer ikke du at dere mister hele ambulansestasjonen ut av Berg dersom ikke UNN får bygge i Ersfjord?

– Berg kommune har ingen indikasjoner på det. Vi forutsetter at UNN respekterer at plan- og bygningslovens regler skal følges, sier rådmann Tore-Jan Gjerpe.

Kan bli felles stasjon på Senja

På Senja er det foruten i Senjahopen, ambulansestasjon i Gryllefjord i vest og på Stonglandseidet i sør. Framtida for Gryllefjord og Stonglandseidet er uklar fordi UNN ser på hele sitt nett av ambulansestasjoner.

Etter det NRK forstår vil de ha mer produksjon, og mindre beredskap.

Knut Sæbbe, som leder region 4 i UNNs ambulanseavdeling, bekrefter at UNN vil ha stasjonen på Nord-Senja lagt til Ersfjord. Men han vil ikke svare på hva som skjer om den planen ryker.

Den rødkledde ambulanseansatte Werner Enoksen er derimot overbevist om at stasjonen på Nord-Senja ryker dersom den ikke blir lagt til Ersfjord:

– For oss er det her eller så blir stasjonen samlokalisert med Torsken og Tranøy når de stasjonene blir flyttet på. Det kan bli Svanelvmoen eller nærmere Finnsnes. Det blir garantert ikke i Berg, mener Werner Enoksen.