Strammer grepet om søppeltrusselen

Etter rundt et halvt år viser det seg at prøveprosjektet Fishing for litter har vært en suksess i norsk sjø.

Hilde Rødås Johnsen

Hilde Rødås Johnsen fra Salt går gjennom deler av søppelet som er samlet inn i Tromsø gjennom Fishing for litter.

Foto: Petter Strøm / NRK

Benedikte Nashoug

Benedikte Nashoug i Salt noterer ned type søppel de har funnet, og hvordan de antar at søpla har havnet i havet.

Foto: Petter Strøm / NRK

– Vinkelsliperen har jo verdi, men plastkassa er det tydeligvis bare å kaste på sjøen. Bruksanvisningen også. Det må være en mann som har gjort dette, for han trenger tydeligvis ikke bruksanvisningen, ler Benedikte Nashoug, forsker ved forskningsinstitusjonen Salt.

Hun står bøyd over en tom kasse til en vinkelsliper fra Bosch. En av mange ting som er plukket opp fra havet rundt Tromsø, som en del av prosjektet Fishing for litter.

Kartlegge søppelet

Hvert år havner det rundt 12 millioner søppel på havet over hele verden, søppel som dreper store mengder dyr og fisk, og skaper problemer for fiskeri- og sjøfartsindustrien.

I Nord-Norge kommer mye av søppelet fra fiskeri- og sjøfartsnæringen. Via Fishing for litter satser Miljødirektoratet på å få samlet inn mye av søppelet i havet.

– I dag skal vi analysere søppelet som er kommet inn, for å kunne kartlegge hvilket type søppel som hentes opp, sier prosjektleder Hilde Rødås Johnsen i Salt.

I tillegg til kassa til vinkelsliperen har det kommet inn mye fiskegarn, plaststrips, blåser, tau, og en ølboks. Noe av søppelet ser ut til å ha slitt seg, eller blåst på havet, annet søppel ser ut til å ha blitt kastet på sjøen, og mesteparten stammer fra fiskeri og sjøfart. Akkurat som forventet.

– Å finne ut hvem som er ansvarlig for forsøplingen er vanskelig. Men vi håper at prosjektet kan gi oss nødvendig kunnskap til å finne nye tiltak som kan bidra til at mindre søppel havner i vannet, sier Johnsen.

Ronald Iversen

Fisker Ronald Iversen (til venstre) og forsker Benedikte Nashoug skjærer i fiskegarn som er hentet opp fra havet.

Foto: Petter Strøm / NRK

En suksess

Johnsen forteller at Fishing for litter har bidratt til at store mengder søppel har kommet i land, og mener prosjektet har vært en suksess så langt.

Kari Holden i Miljødirektoratet sier det er for tidlig å si noe om hva Fishing for litter kan føre til etter prøveperioden.

– Vi håper det kan si noe om sammensetningen av avfallet som blir funnet, og det er viktig for å finne ut hva vi kan gjøre for å få ned mengden avfall langs kysten og til havs.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Programleder Hege Iren Hanssen

Nordnytt: Få siste nytt om været som nå går hardt utover Lavangen

Nordnytt: Få siste nytt om været som nå går hardt utover Lavangen