Strafferamme på ni år

Forsvarer Sven Crogh mener det bør være en strafferamme på ni år i saken. Han mener også det bør gis strafferabatt ettersom den tiltalte har tilstått de fleste lovbruddene han er tiltalt for. Dersom den tiltalte frikjennes for punktet han ikke har erkjent skyld i, et av punktene som gjelder seksuell omgang med barn under 14 år, mener Crogh at strafferammen bør bli 1,5 år kortere

Aktor mente tirsdag at strafferammen burde være på ti år.