Hopp til innhold

Støy fra vindmøller kan gi hukommelsestap

Portugisiske forskere mener ikke-hørbar støy fra vindmøller kan gi hukommelsestap og nedsatt konsentrasjonsevne.

I rapporten fra Universitetet i Lisboa knyttes det en sammenheng mellom vindmøller, hukommelsestap og nedsatt konsentrasjonsevne hos én familie.

Leder i Aksjonsgruppa mot vindmølleparken på Fakken i Karlsøy kommune, Anne-Rose Eriksen, mener norske myndigheter ikke tar utenlandske forskningsresultater alvorlig nok.

- Det er jo flere rapporter som konkluderer med at den lavfrekvente støyen fra vindmøller er helseskadelig. Disse rapportene tas det ikke nok hensyn til, sier hun.

Det er snart kommunevalg, og Aksjonsgruppa mot vindmøllepark på Fakken, vil ta opp støyproblemene med partiene i Karlsøy kommune.

- Vi vil snakke med politikerne om at de er nødt til å ta helseskadene på alvor. For vindmølleparken vil komme veldig nær folk her på Fakken på Vannøya, sier Eriksen.