Støy fra Russland slo ut GPS-signaler for norske fly

I en ukes tid måtte flygerne fra Widerøe og SAS klare seg uten GPS-signaler på flyplassene i Øst-Finnmark. Det skjedde samtidig som russerne forberedte den største militærøvelsen på mange år.

Widerøe i Finnmark

JAMMET? Widerøes fly mistet GPS-signal fra Berlevåg til Kirkenes i september.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

På forhånd var det ventet at russerne ville øve også på elektronisk krigføring under øvelse Zapad i september.

Forsvaret kan ikke bekrefte at jamming var årsaken til at GPS-signalet falt ut, men Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har gjort gjentatte målinger i Kirkenes-området som viser at forstyrrelsen kom fra øst.

Trøbbel fra Kirkenes til Berlevåg

Widerøe sier til NRK at deres fly opplevde at GPS-signalet falt ut mellom Kirkenes og Berlevåg fra 7. september. Ifølge Avinor er det registrert forstyrrelser helt vest til Alta.

Widerøe tok tidlig kontakt med Norsk Romsenter, som utelukket at de langvarige forstyrrelsene kunne skyldes solstormer.

– Det var stabilt borte over tid. Avinor suspenderte GPS-innflyvningen i perioden, sier kommunikasjonsdirektør Silje Brandvoll i Widerøe. Hun kjenner ikke til at flyverne deres har opplevd noe lignende tidligere.

Kom fra Russland

– Det er vanskelig å si hva kilden er, men vi målte fra helikopter og fant peileretning mot øst fra der vi befant oss, sier avdelingsdirektør John-Eivind Velure i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

Johnny Høvik måler GPS-forstyrrelse

Johnny Høvik i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet dokumenterte GPS-forstyrrelsene 15. september.

Foto: Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Øst for Kirkenes er det som kjent russisk territorium. Velure vil ikke spekulere i hva som er opphavet til støysignalet, som ble bekreftet med gjentatte målinger fra helikopter fredag 15. september.

– Støy kan genereres av utilsiktet utstråling ved at det er feil på utstyr, men det kan også være et støysignal som er laget for å forstyrre, det vi vanligvis kaller jamming. Vi har ikke det svaret, sier Velure til NRK.

Elektronisk krig

Militæranalytikere har imidlertid slått fast at elektronisk krigføring ville være en del av øvelsen Zapad, som formelt startet 14. september, men som i realiteten tok til noen dager tidligere. Øvelsen strakte seg over store områder fra Hviterussland til Kolahalvøya nær grensa til Norge.

– Russerne vil bruke droner til etterretning og overvåking, i tillegg til elektronisk krigføring, sa analytiker Samuel Bendett til nettstedet RealClarDefence.com før øvelsen.

Bendett jobber for tenketanken CNA, som er finansiert av det amerikanske forsvaret.

Måling av GPS-støy

Støysignalet ble målet mens helikopteret roterte, og alle målingene viste en kilde i øst, det vil si Russland.

Foto: Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

En mer avansert GPS-manipulering ble foretatt i juni, da 20 skip i Svartehavet fikk forfalskede signaler. Dermed fikk de posisjoner med avvik på opptil 47 kilometer. Russiske myndigheter er mistenkt som de skyldige.

Ivar Moen, oberstløytnant og talsmann ved Forsvarets Operative Hovedkvarter, sier at de fulgte øvelsen Zapad tett. Ifølge Moen har de ingen indikasjoner på at russerne «rettet jamming mot Norge». Han vil ikke spekulere mer i hva som kan ligge bak støysignalene.

Aldri i fare

Både Widerøe og SAS understreker overfor NRK at støysignalet aldri ga noen farlige situasjoner, fordi de bruker flere navigasjonshjelpemidler parallelt.

Widerøe skriver til Luftfartstilsynet at saken viser hvor viktig det er å ta vare på konvensjonelle navigasjonssystemer, slik at man alltid har noe å falle tilbake på hvis GPS blir satt ut av spill.