Støtter Riksrevisjonen

Forsvarsminister Frank Bakke Jensen mener prosessen rundt kjøp av de nye NH90-helikoptrene har tatt alt for lang tid. Han støtter dermed Riksrevisjonen som slår fast at anskaffelsen av nye helikoptre til Sjøforsvaret har sviktet på en rekke områder.