Støtter rapportering av fangst

– Det er viktig å luke bort useriøse aktører som driver med fisketurisme. Det sier regiondirektør i NHO Troms og Svalbard, Målfrid Baik. Fra neste år vil Nærings- og fiskeridepartementet innføre en rapporteringsplikt for bedrifter som driver med turistfiske. Bedriftene vil være ansvarlig for å innrapportere hvor store kvanta som blir fisket. – Dette er noe jeg ønsker velkommen sier NHO-direktøren.