Støtter nordnorske firmaer i anbud

Staten ønsker å lyse ut ett anbud på 10 milliarder kroner, men nordnorske entreprenører krever at anbudet på bygging av E10, Hålogalandsveien deles opp i mindre anbud. De får støtte fra fylkesrådslederne i Troms og Finnmark og i Nordland, som mener firma fra nord får en sjanse til å delta hvis anbudet er oppdelt.