Hopp til innhold

Stortorsken er ikke så stor som før

Den gigantiske torsken er snart forbeholdt fiskehistoriene. De siste to årene er nemlig andelen stortorsk halvert.

Roy Mienna

Fisket har vært godt siste ukene, kan formann Roy Mienna konstatere, men det er ikke så mange stortorsk å se som før når fiskerne lander fangsten.

Foto: CHRISTIAN KRÅKENES / NRK

Fisket er rapportert å være svært godt i det siste, men ute på feltet opplever fisker Frann Fridthjof Nygard at han ikke får stortorsk over ripa så ofte som før.

– Av førti til femti tonn torsk har jeg fått tre fisker over tjue kilo. Det er blitt langt færre av dem. Det gjør meg litt bekymret, sier Nygard.

Frann Fridthjof Nygard

Selv om fisket har vært godt opplever fisker Frann Fridthjof Nygard at han får færre av den store torsken.

I Breivikbotn på Sørøya, har fiskere levert store mengder torsk de siste ukene, men stortorsk er blitt mer sjelden vare.

– Sånn skikkelig stor torsk er det mindre av enn før, det har vi merket godt de siste to-tre årene. Den største vi har fått levert i år var på 30 kilo, sier formann på fiskebruket, Roy Miena.

Men for 200 år siden kunne torsken bli så stor at på fisketorget i Bergen måtte man ha egen fiskebærer.

Monstertorsk tatt på juksa i Kjøllefjord

Denne torsken på 55,5 kilo ble tatt på juksa utenfor Kjøllefjord i Finnmark i 2018. Slik monstertorsk blir det stadig mer uvanlig å få på kroken.

Foto: Kristoffer Svendsen Pedersen

Ble større etter svartfiske

Havforskningsinstituttet bekrefter observasjonene gjort av fiskeren og kaiformannen.

En av årsakene til at det er mindre stortorsk nå, er at det på begynnelsen av 2000-tallet ble drevet omfattende ulovlig fiske, og det ble fisket hardt på torsken.

Etter at det ble ryddet opp i næringen fikk torsken en pustepause – i den grad torsk driver med slikt.

Bjarte Bogstad

Bestandsansvarlig Bjarte Bogstad sier det har vært et oppsving i andelen stor torsk siste årene, og at vi er på tur ned nå.

Dermed overlevde store årsklasser av torsk. Og det er denne torsken vi har fisket på de siste årene. Torsk som ikke har rukket å vokse seg ordentlig stor.

– Strengere reguleringer førte til at problemene med svartfiske ble redusert. Derfor har vi de siste årene hatt tilstander vi må tilbake til etter krigen for å finne maken til, sier bestandsansvarlig Bjarte Bogstad ved Havforskningsinstituttet.

Etter hvert som torskebestanden ble større etter perioden med svartfiske, økte også myndighetene torskekvotene. Og resultatet er altså at torsken i mindre grad enn tidligere rekker å bli gammel og stor før den blir fisket opp.

De siste to årene er andelen stortorsk mer enn halvert på havforskningens årlige tokt i Lofoten.

Så sent som i 2018 var 31 prosent av torsken forskerne tok 12 år eller eldre. Men i år var bare 12 prosent av torsken så gammel. Når torsken er 12 år gammel veier den i underkant av 20 kilo.

Havforskningsinstituttet på årlig forskningstokt i Lofoten

På to år er andelen torsk over tjue kilo mer enn halvert på forskningstoktene som gjøres i Lofoten hvert år.

Foto: Vidar Fauskanger / Havforskningsinstituttet

Måtte ha fiskebærer

Litt lenger tilbake i tid har den største torsken vært mye, mye større.

For rundt 200 år siden holdt bergenserne seg med egen fiskebærer. Når fine fruer hadde vært på fisketorget og sett seg ut en torsk de ville ha, var det Himmelfartens jobb å bære fangsten hjem til villaene oppe i fjellsiden.

Himmelfarten i Bergen

Himmelfarten jobbet som fiskebærer fra rundt 1790 til 1820.

Foto: Willy Haraldsen

–Slik torsk som Himmelfarten er avbildet med er rimelig sjeldent å se i dag, sier Bogstad.

I dag henger minnet om Himmelfarten som en gigantisk mosaikk i Bergen. Bogstad anslår vekten på torsken som bæres til mellom 50 og 60 kilo, forutsatt at fiskebæreren var rundt 170 cm høy.

Lav andel stortorsk uproblematisk

Forskeren mener det ikke er noe å tjene på å ha mye stortorsk gående i sjøen, fordelene og ulempene ved dem går opp i opp.

– De produserer jo uhorvelig mye egg, den største torsken, men på den andre siden er stortorsken kannibal, og de blir verre jo større de er, sier Bogstad.

Og selv om kvotene er i tonn, ikke antall torsk, tar man høyde for dette i fastsettelsen av kvoter.

– Dette er absolutt bærekraftig. Vi ønsker at torsken skal få anledning til å gyte flere ganger. En torsk som kommer til Lofoten første gang, er rundt tre kilo, og denne ser vi helst at får gå i fred, sier Bogstad.

Kaiformann Roy Mienna vet hva han foretrekker selv.

– Den store torsken er ikke alltid den beste til mat, skal jeg ut og hente meg koktorsk tar jeg gjerne dem som er tre-fire kilo, sier Mienna.

En ganske stor fisk

Hvert år blir fisket torsk på over 40 kilo, men over 50 kilo er sjeldent. Bare rogna på denne sjeldne storfisken veide 14 kilo.

Foto: Privat