Hopp til innhold

Stort smittetrykk bekymrer – Sara Marie frykter datteren Erle (7) vil dø dersom hun får korona

Familien til multihandikappede Erle Jørgensen må leve i tilnærmet isolasjon i frykt for at datteren skal bli smittet. Nå opplever Nord-Norge et økende smittepress og har flest covid-innlagte pasienter i landet.

Mamma Sara Marie Guttormsen står ved senga til sin datter Erle.

Flere sårbare grupper frykten nå smitteutbruddene som har dukket opp over hele landet. Sara Marie Guttormsen driver nærmest et hjemmesykehus for å skåne sin multihandikappede datter. I deres hjemkommune Alta opplever de nå det største smitteutbruddet siden pandemien startet. Tiltakene er derimot ikke strammet inn.

Foto: Hanne Wilhelms / NRK

– Jeg skjønner at vi ikke kan leve i en evig lockdown, men jeg føler at unger som Erle blir «kastet litt under bussen».

Sara Marie Guttormsen retter på oksygenmaska til sin syv år gamle datter. En forkjølelse hos lillebror har ført til at Erle har ligget 17 dager med pustehjelp.

Erle er multihandikappet, og har et svært sjeldent syndrom kalt Pallister Killian. Hun kan verken sitte, stå, gå, snakke eller høre. Hun kan heller ikke spise selv.

Familien er i en ganske annerledes situasjon enn mange andre i Norge som lever som normalt etter gjenåpningen av Norge. De må fremdeles leve delvis i isolasjon.

For smitten i Nord-Norge er på sitt høyeste siden pandemien startet, samtidig som man sliter med å få alle til å vaksinere seg.

– Jeg blir veldig bekymret, det må jeg ærlig innrømme, sier Guttormsen.

– Vi frykter Erle vil dø dersom hun får korona.

Erle Jørgensen (7) ligger i sengen sin hjemme i Alta med oksygenmaske på.

Erle (7) har et svært sjeldent syndrom. Skulle hun bli smittet med korona, frykter foreldrene at hun vil dø.

Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Største smitteutbrudd noensinne

I Alta har man slitt med å nå målene om 90 prosent fullvaksinerte. Etter mange runder med påminnelser fra kommuneoverlegene er man oppe i 78 prosent.

Til sammenligning er landsgjennomsnittet på 86,5 prosent.

Nå har kommunen sitt verste utbrudd noensinne, og det er et høyt og økende smittepress.

Tirsdag er det 57 personer i isolasjon.

Alta kommune er ikke unik. Koronasmitten øker flere steder i landet, og Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø har nå flest covid-innlagte pasienter i Norge.

Utviklingen etter gjenåpningen skremmer den sårbare familien i Alta.

– Jeg ble bekymret da Norge ble gjenåpnet, men så leste jeg at man kunne gjøre lokale innstramminger.

Sara Marie Guttormsen fikk dermed et håp om at dersom et smitteutbrudd skulle komme til deres hjemkommune, så ville det bli tatt grep.

– Men jeg opplever jo ikke at man gjør det nå, ikke i det hele tatt.

Alta kommune, bybildet.

Det er fortsatt et høyt og økende smittepress i Alta, melder kommunen på sine nettsider. I kommunen tyder tallene på at smitten sprer seg mest blant uvaksinerte barn og unge.

Foto: Kai Erik Bull / NRK

– Opp til den enkelte å beskytte seg

Selv om de fleste eldre er vaksinerte, er det likevel folk som av ulike grunner ikke vil, bør eller kan ta vaksine.

Kommuneoverlege i Alta, Anne Herefoss Davidsen, skjønner godt frykten til Sara Marie Guttomsen.

– Det er et dilemma at folk ikke lenger er beskyttet slik vi var før gjenåpningen. Før hadde alle beskyttelse på grunn av de nasjonale koronarestriksjonene. Nå blir det opp til den enkelte å beskytte seg, sier Herefoss Davidsen.

Kommunelege i Alta, Anne Davidsen

Kommuneoverlege i Alta, Anne Herefoss Davidsen sier det er utfordrende å sette strengere lokale tiltak på grunn av de nasjonale anbefalingene.

Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Den smittebølgen som nå har oppstått i byen med 20.000 innbyggere er utfordrende, vedgår hun.

– Det oppleves som veldig, veldig utfordrende for oss å stoppe dette, sier hun.

– Hvorfor setter ikke kommunen inn lokale tiltak?

– Vi skal styre etter sykehusinnleggelser, og vi har hatt to innleggelser til tross for at vi har hatt så mange smittede.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier til VG tirsdag at lokale smittetiltak kan bli nødvendig dersom antall sykehusinnleggelser øker.

Foto: Vidar Ruud

– Per nå, det vi er kjent med, så er det ingen ifra Alta som ligger på sykehus. Og da sier helsemyndighetene at vi ikke skal legge så mye vekt på smittetallene.

Espen Rostrup Nakstad sier til VG i dag at en rekke lokale tiltak kan bli aktuelle, dersom situasjonen forverres.

– Munnbind er blant tiltakene som er aktuelt hvis smitten og innleggelsestallene drar seg til, sier den assisterende helsedirektøren.

Gjenåpning vanskelig for kommunene

Men det å sette inn lokale tiltak kan oppleves som lite populært, forklarer Bettina Lindgren i organisasjonen Løvemamma.

Hun mener måten Norge gjenåpnet på, med brask og bram 25. september, gjør det vanskelig for kommunene «å være festbrems».

– Jeg tror helt klart at et så tydelig budskap som ble gitt, gjør at det blir vanskelig å være den store stygge ulven for kommunene. Selv om smittetallene øker.

Bettina Lindgren

Bettina Lindgren i organisasjonen Løvemamma er bekymret for at kommunene nå er redde for å sette inn strengere lokale tiltak.

Foto: Sola kommune

Lindgren er bekymret for de sårbare gruppene som fremdeles frykter å bli smittet, og i tillegg barna, som syv år gamle Erle i Alta, som ikke er vaksinerte.

Hun hadde ønsket et klarere signal fra myndighetene under pressekonferansen om gjenåpning.

– Jeg tror at folk oppfatter et slikt budskap som at nå er pandemien over og at vi skal leve som normalt. Men jeg savner at de minner om at det fortsatt er en pandemi.

Sara Marie Guttorm sitter på rommet til sin datter Erle.

Mye av tiden til Sara Marie Guttormsen bruker hun på jenterommet til sin datter Erle. Hvem som får komme inn her blir nøye vurdert, særlig under smitteutbrudd som kommunen opplever nå.

Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Besøk må hurtigtestes

Hjemme hos syv år gamle Erle Jørgensen i Alta fortsetter de å leve i isolasjon til situasjonen har roet seg.

– For vår del er situasjonen veldig alvorlig. Vi tør ikke dra på besøk, alle som kommer hit som har symptomer må ta hurtigtest, sier mamma Sara Marie Guttormsen.

Hun håper Nakstad og myndighetene vil råde kommunene om å innføre strengere lokale tiltak.

– For eksempel et påbud om munnbind og krav om testing, for en periode. Rett og slett gjøre det litt strengere, sånn at vi kunne gått på butikken og vært ganske sikre på at det ikke er smitte der.