Stort merforbruk i Tromsø

Tromsø kommune ligger an til å bruke 62 millioner kroner mer enn budsjettert for 2017. Det viser økonomirapport 2, som onsdag ble levert til politisk behandling. Administrasjonssjefen sier at flere avdelinger ikke har klart å justere egen drift siden økonomirapport 1, som ble lagt fram tidligere i år. Merforbruket i avdeling for helse og omsorg er på 100 millioner kroner, mens noen avdelinger har brukt mindre enn budsjettert.