Ressursene på Snøhvit større enn ventet

Naturgassreservene i og rundt Snøhvitfeltet er sannsynligvis rundt 50 prosent større enn tidligere antatt.

Melkøya

Melkøya utenfor Hammerfest, som tar imot gassen fra Snøhvitfeltet.

Foto: Allan Klo

– Det som ligger under bakken i Snøhvit oppfører seg bedre enn vi hadde ventet. Grunnlaget for utvidelsen av kapasiteten av Melkøya er basert på ressurser i størrelsesorden 100 milliarder kubikkmeter. I dette inngår oppjustering av de opprinnelige reservene nye funn i området og teknologiutvinning som muliggjør økt utvinning, sier Øyvind Nilsen, produksjonssjef for Snøhvitfeltet til NRK.

I dag orienterte selskapet politikerne i Hammerfest om de videre planene for LNG- fabrikken på Melkøya – hvor Snøhvit-gassen produseres.

Ser på ulike løsninger

Nå ser Statoil på ulike alternativer for å bygge ut anlegg for å føre i land gassen fra Snøhvit.

– De to alternativene for økt kapasitet står nokså likt investeringsmessig, men har ulike fordeler, påpeker han.

Strategisk tenking

Gass fra Snøhvit eksporteres i dag som flytende naturgass fra LNG-anlegget på Melkøya utenfor Hammerfest.

– Det som ligger til bånn er hva som gir mest lønnsomt og hvilke muligheter som åpner seg, sier Nilsen.

Han mener også at Statoil må tenke strategisk når de velger hvordan de skal bygge ut kapasiteten i Barentshavet.

LNG-skip

Gassen fra Snøhvit fraktes i skip for flytende naturgass.

Foto: Allan Klo

Teknisk Ukeblad skriver at mens et eventuelt LNG-anlegg kan være på plass allerede i 2018, vil det ikke være mulig å ferdigstille en rørledning før i 2022.

Ordfører begeistret

Også ordfører i Hammerfest, Alf E. Jakobsen (Ap) er begeistret over nyheten om økte ressurser. Han mener det beste alternativet for Hammerfest er at LNG-alternativet bygges ut.

– Erfaringsmessig ser vi at det er LNG som både har lengst levetid, og som gir størst ringvirkninger for lokalsamfunnet, sier Jakobsen.

Han mener også LNG gir fortrinn både i en global og prismessig sammenheng.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Hege Iren Hanssen

Programleder Hege Iren Hanssen gir deg nyhetene fra Troms og Finnmark

Programleder Hege Iren Hanssen gir deg nyhetene fra Troms og Finnmark