Hopp til innhold

Snøskred presset enorme mengder vann ut i elva – truet 5 millioner fisk

Det jobbes på spreng for å hindre vannmasser i å skade fabrikken Akvafarm i Bergsbotn på Senja.

Akvafarm

Enorme mengder vann renner i strie strømmer like forbi smoltfabrikken Akvafarm i Bergsbotn på Senja.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Flere store gravemaskiner er i sving med å fylle på masser for å lage en mur slik at vannet ikke kommer ned til smoltanlegget. Det jobbes også med å berge brua og fylkesveien.

Elv på avveie

Fabrikken Akvafarm trues mandag ettermiddag av store vannmasser som kommer ned fra fjellet, etter at et snøskred gikk ned i Ersfjordvannet.

Foto: Privat

– Vi hører rumlingen fra store steiner som kommer ned med elva, forteller en av dem som jobber på stedet.

Odd Steinar Olsen er daglig leder for settefiskanlegget. De første arbeiderne som kom på jobb 2. pinsedag, oppdaget at vannet i elva like ved, var brunt.

Olsen

Odd Steinar Olsen takker naboer og entreprenører som kom til unnsetning da elva ved fabrikken vokste seg stor og farlig 2. pinsedag.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Målinger fra Ersfjordvannet, som er vannkilden til både settefiskanlegget og innbyggerne i Bergsfjorden, viste at vannivået var steget med en meter.

– Vi har vært oppe og sett, og det har gått et stort ras som antakelig har tettet for utløpet, og så har vannet kommet. Vi har aldri opplevd en slik vannføring, sier Olsen.

Naboer kom med traktorer

Settefiskanlegget har vært drevet i Bergsfjorden i 35 år. Vannivået har aldri vært i nærheten av dette før. Alt av flomsikring er tatt.

– Flere entreprenører ble tilkalt og kom med en gang. Flere naboer med traktorer kom også og begynte å jobbe for at ikke elva skulle få grave seg enda nærmere inntil fabrikken, sier Odd Steinar Olsen takknemlig.

Svendsen

Geir Svendsen er produksjonsleder på Akvafarm AS.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Geir Svendsen er produksjonsleder ved Akvafarm.

– Det kritiske har vært at så mye av fyllinga var tatt, at alt av hovedkabler for strøm bare lå og fløt. Om disse kablene hadde slitt seg hadde all fisken dødd. Det står 5 millioner fisk i anlegget nå. Det er produksjonen vår for i år og neste år, sier Svendsen.

Han sammenligner dagens hendelse med ei demning som er bristet.

– Elva er fra før tett i husveggen, men det har aldri vært et problem. Dette er veldig unormalt.

I 15-tida mandag begynner arbeiderne å puste lettet ut.

Graver seg utover

Elva graver seg ned mot havet.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

– Nå ser det ut som at dette vil gå bra. Vi krysser fingrene for at det ikke skjer noe med strømmen. Vi er avhengig av vann og strøm. Vi har pumper og oksygenanlegg, og mange ting som bare må fungere hele tida.

Arbeidet med å begrense at elva tar nye løp mot bygninger, veien og ei bru i nærheta, fortsetter utover ettermiddagen 2. pinsedag.