Store snømengder sprenger brøytebudsjettet

Store snømengder i vinter gjør at kommuner ikke har råd til vedlikehold om sommeren. Men enkelte kommuner har sikret seg mot dyre brøyteutgifter.

Brøyting 1

Mellom snøfallene må brøytemannskapene i Alta ut for å høvle veiene, og rydde vekk snø fra veikanter og snødunger.

Foto: Alf Harald Martinsen / NRK

Store snømengder i jula har ført til at brøytemannskapet i Alta kommune har jobbet på spreng for å holde veiene åpne. Overtid og økte utgifter på drivstoff og service gjør at kommunen nå må kutte på vedlikehold av veiene til sommeren.

Hans Arne Krogh

Sjåfør Hans Arne Krogh.

Foto: André Bendixen / NRK

Selv om snøfallet har gitt seg, må brøytemannskapet uansett ut på veiene – for nå skal de høye veikantene og de store snødungene bort.

– Det er kolossalt mye snø. Det ser ikke sånn ut, men når vi begynner å høvle og rote i dette, så blir det enorme mengder, sier sjåfør Hans Arne Krogh.

Må kjøre snø bort

Krogh kjører skytteltrafikk med lastebilen som er fullastet med snø. Store snømengder skal ryddes bort og dumpes på havet.

Lastebiler, hjullastere og en veihøvel jobber omtrent døgnet rundt for å gjøre veiene i Alta sikker for bilister og fotgjengere.

– Hele styrken er ute for å få veien best mulig. Hvis ikke, hadde ikke veien vært farbar, sier han.

Snødumping

Snøen i Alta dumpes i havet ved Skajaluft.

Foto: André Bendixen / NRK

Har overforbruk

Mange kommuner i landet velger å sette brøyting av kommunale veier ut på anbud til private aktører – ofte med faste kontraktspriser uansett snømengde.

I Alta gjør de det aller meste av brøytingen selv, forteller leder for driftsavdelingen i Alta, Magne Opgård.

– Jeg kan tenke meg det har gått 70-80.000 kroner mer til diesel i desember. I et lite budsjett gjør det et stort innhugg. Vi ligger 250.000 kroner i overforbruk i forhold til normalen. Timene i jula kommer på januarlønna, og så har vi resten av året til å justere oss inn. Da må vi justere inn på annet vedlikehold, sier han.

Sikret seg med anbud

Magne Opgård

Driftsleder Magne Opgård.

Foto: André Bendixen / NRK

I Vadsø kommune har man valgt å legge brøyting ut på anbud til private entreprenører. Det betyr at man betaler en fast pris, uavhengig av hvor mye snø som kommer.

– I Vadsø har vi funnet ut at det er den beste løsningen. I tillegg har vi en liten vedlikeholdsavdeling, som for eksempel brøyter utenfor kommunale bygg, sier enhetsleder Yngvar Mækelæ i Vadsø kommune.

Kan ikke få mer snø

I Sør-Varanger er man i likhet med Alta bekymret for de store snømengdene som er kommet.

– Foreløpig har vi ikke mer kostnader enn normalt med bortkjøring av snø, men fortsetter det med større snømengder utover vinteren kan det bli kostbart, sier Kurt Hansen, oppsynsmann for de kommunale veiene i Sør-Varanger kommune.

I Sør-Varanger har man satt ut brøytinga av de kommunale veiene i distriktene, men i byen brøyter kommunen selv.

Brøyting 2

Alt av brøytemateriell tas i bruk for å fjerne snømassene.

Foto: Alf Harald Martinsen / NRK

Nyheter fra Troms og Finnmark

Sveinung Åsali Nordnytt

Sveinung Åsali gir deg nyhetene fra Troms og Finnmark