Store overskridelser på nordnorsk sokkel

Samtlige av utbyggingene i olje- og gassnæringa i Nord-Norge koster mer enn først beregnet.

Oljeboring på norsk sokkel

Fremskrittspartiet sier de mener det er lettere å akseptere kostnadsoverskridelser fra en bransje som ellers tilfører så mye penger til staten.

Foto: TOR RICHARDSEN / AFP

Det er nettstedet Oilinfo som har gjort beregningene av utbyggingene nord for 64 breddegrad.

Den største økningen vil Skarv-utbyggingen få. I statsbudsjettet for 2013 er det foreslått en økning på hele 11,5 milliarder kroner.

Se hele kostnadsoversikten på nettstedet Oilinfo

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.
Økte markedspriser og utstyrspakker

Enis Goliat-utbygging blir 6,2 milliarder kroner fra det som ble estimert i 2009.

Ifølge operatøren er skyldes dette i hovedsak økning i markedspriser, lengre leveringstid for utstyrspakker og høyere råvarekostnader grunnet sterkt press i leverandørmarkedet.

Statoils Åsgard Kompresjon sitt nye investeringsanslag ligger 2 milliarder kroner over investeringsanslaget på 15,7 milliarder kroner ved godkjenning i Stortinget 27. mars 2012.

Enis Marulk-felt ble satt i produksjon i april 2012. Her ligger investeringsanslaget nå 314 millioner kroner over det opprinnelige anslaget.

Lettere å akseptere

Fremskrittspartiet sier til nettstedet at de mener det er lettere å akseptere kostnadsoverskridelser fra en bransje som ellers tilfører så mye penger til staten.

– Det kan være at vi tar for lett på dette. Dersom dette utvikles videre, må vi kanskje gjøre noe. Samtidig er dette et ansvar alle må være med på å ta, sier Fremskrittspartiets Per Willy Amundsen.