Store ødeleggelser etter jordraset i Sørkjosen

E6 er sperret og et kilometerlangt område langs kysten i Sørkjosen i Nordreisa i Nord-Troms evakuert etter flere store jordras natt til søndag

Ingen personer ble skadet.

Denne TIPS-videoen ble tatt like etter at politiet kom til stedet. Foto: Kristin Høidalen.

Politiet fikk de første meldingene om jordras klokken 2.51. Tre timer senere var tre hus og tre personer evakuert.

Området er spredt bebygget, og flere hus er fraflyttet.

En molo, en kai og en brygge er rast på havet. Store masser har havnet i sjøen.

ras Sørkjosen

Redningsmannskaper er på plass på rasstedet i Nord-Troms.

Foto: Stian Strøm/nrk

– En geotekniker er søndag formiddag i gang med å befare rasområde for å finne ut om det er fare for ytterligere utglidinger. Et Sea King-redningshelikopter fra Banak er også på plass, og det drives fortsatt søk i sjøen for å finne ut om noen ble tatt av skredet, sier operasjonsleder Roy Tore Meier hos politiet i Tromsø til NRK.

Det vurderes videre tiltak etter at geoteknikeren har gjort sine vurderinger av området.

Kystvaktskipet «Senja» er ankommet Sørkjosen for å bistå i arbeidet med å undersøke området og sikre gjenstander.

Omkjøring via Finland

Vegmeldingssentralen opplyser at E6 ikke vil bli åpnet søndag. Folk må kjøre om via Finland på E8.

Nordreisa kommune har satt kriseledelse. Kontakttelefon er: 90 20 59 66.

– Hvis det er behov for helsetjenester, kan legekontorene i Kåfjord eller Skjervøy kontaktes, opplyser kommunen.

Det har kommet svært mye regn i Nord-Troms det siste døgnet, og meteorlogene og NVE hadde varslet ras- og flomfare.

Ekstra kartlegging av faresonen

Statens vegvesen holder på å bygge ny vei i området det søndag oppsto jordras. Nå har vegvesenet startet undersøkelser av grunnen for å kartlegge faresonen.

– Vi har hatt geoteknikere på stedet siden i dag tidlig, og i løpet av søndagen starter vi i tillegg med ekstra grunnundersøkelser på stedet. Grunnborere er på veg inn for å foreta grunnboringer på utvalgte punkter, og hensikten er å kartlegge og avgrense den potensielle faresonen, sier Stein Jonny Johansen som er prosjektsjef i Statens vegvesen Region nord.

Vegvesenet opplyser at det også er satt ut målepunkter i terrenget slik at man kan følge eventuelle bevegelser i jordmassene i området.

– I første omgang legger vi nå vekt på å kartlegge årsaker og omfang. Det er alt for tidlig å vurdere hvorvidt vårt anleggsarbeid kan ha en sammenheng med raset, sier han.