Store Norske ble nektet å møte stortingsfolk

Det statlige selskapet Store Norske på Svalbard ble nektet av Næringsdepartementet å møte stortingsrepresentanter for å orientere om framtida for selskapet. – Helt greit at næringsministeren sa nei, sier lokalstyreleder Arild Olsen.

Gruvedrift på Svalbard

Og om ikke lenge kommer diskusjonen om framtida for Svea og Lunckefjell. Etter sommeren legger selskapet fram en plan for oppstart.

Foto: Tore Meek / Scanpix

Det var for noen uker siden at styret i Store Norske, etter det NRK Troms erfarer, tok opp forslaget om at Stortinget burde få nærmere informasjon om utviklingen i selskapet. Styreleder Annette Malm Justad vil ikke kommentere dialogen styret i Store Norske har hatt med Næringsdepartementet.

I en epost til NRK Troms, skriver kommunikasjonssjef Trond Viken i Næringsdepartementet:

«Det er styret som har det overordnede ansvaret for forvaltningen av selskapet. Det gjelder også hvilken dialog utad som er hensiktsmessig.

Generelt bør selskaper som staten har eierandel i, ta opp eierspørsmål med ansvarlig statsråd som eier. Det formidler vi alltid til selskapene. Det har vi også formidlet til Store Norske i denne saken», skriver kommunikasjonssjef Trond Viken.

Store endringer

Det statlige selskapet Store Norske har de siste årene vært gjennom store endringer. Flere hundre ansatte er sagt opp. Det er innført driftshvile i Svea og Lunckefjell. Samtidig pågår det en diskusjon om bygging av boliger etter de mange skredene, og utnyttelse av tomtearealene som Store Norske disponerer og eier i Longyearbyen.

Og om ikke lenge kommer diskusjonen om framtida for Svea og Lunckefjell. Etter sommeren legger selskapet fram en plan for oppstart.

Koste over 1,2 milliarder

– Hvis alle forutsetninger oppfylles, og eierne sier ja, kan de første kullene komme ut av fjellet høsten til neste år, uttalte administrerende direktør Wenche Ravlo til Svalbardposten i forrige uke. Men det vil blant annet koste 1,2 milliarder kroner å få til en oppstart.

Det var trolig dette som styret ønsket å snakke med stortingspolitikerne om. Men næringsminister Monica Mæland er tydelig på at det er hun som skal stå for denne dialogen.

Arild Olsen

- Strengt, men korrekt, sier lokalstyreleder Arild Olsen om at Store Norske ikke fikk møte stortingspolitikere. Her blir Olsen intervjuet av NRKs Lars Egil Mogård.

Foto: Arild Moe / NRK

Dette er også lokalstyreleder Arild Olsen enig i, selv om han ikke kjenner til Store Norskes siste utspill om å få møte stortingsrepresentanter.

– Rent umiddelbart kan det virke litt strengt, men på den annen side er det øverste eier som bestemmer hvordan kontakten skal være. Store Norske er i en vanskelig posisjon. De er ikke bare avhengig av Stortinget for en eventuell oppstart i Svea og Lunckefjell. Selskapet er også avhengig av Stortinget i arbeidet med nye strategier som skal utarbeides av Næringsdepartementet. Det er politikerne som skal sitte i førersetet i disse diskusjonene, ikke selskapet. Min mening er at beskjeden Store Norske har fått fra Monica Mæland er korrekt, sier Arild Olsen.