Store Norske ber staten om 450 millioner i lån

Styret i Store Norske la fredag frem plan for å få hjørnesteinsbedriften på Svalbard ut av krisa.

Svea

Styret i Store Norske ber staten om lån for å kunne fortsette driften på Svalbard.

Foto: Richardsen, Tor / SCANPIX

– Lånet skal benyttes til både å sikre kulldriften gjennom en krevende periode og finansiere ny næringsvirksomhet på Svalbard, sier styreleder Annette Malm Justad.

Det er det kraftige fallet i kullprisen som har utløst den vanskelige økonomiske situasjonen i Store Norske.

De unormalt lave prisene som er i kullmarkedet nå og de neste par årene, gjør det ikke mulig å drive kullproduksjon på Svalbard i 2015 uten finansiering.

Kulldrift på minimunsnivå

– Kullproduksjonen drives på et minimumsnivå i 2015 og eventuelt også i 2016, i påvente av et bedre kullmarked. Samtidig gjennomfører vi endringer som gjør det mulig å drive rimeligere, mer effektivt og med lavere bemanning også etter at kullprisen har bedret seg. Store Norske er i fremtiden nødt til å ha langt lavere kostnader enn tidligere, sier arbeidende styreleder Annette Malm Justad i Store Norske.

Store kostnadskutt

Selskapet har satt i verk omfattende nedbemanninger og øvrige kostnadsreduksjoner som følge av markedssituasjonen.

Selskapet regner med å ha mer enn 300 millioner kroner lavere driftskostnader i 2015 enn i 2014, en kostnadsreduksjon på nær 30 prosent. Dette gjenspeiler både en midlertidig nedgang i produksjonen og varige kostnadsreduksjoner.

Lån nødvendig

Et lån på 450 millioner kroner vil sette Store Norske i stand til å styrke datterselskapet Store Norske Spitsbergen Grubekompani, som driver gruvevirksomheten, med 400 millioner kroner.

Selskapet antar at dette er tilstrekkelig til å videreføre nødvendig finansiering av gruveselskapet i bank.

Ambisjonen er å sikre gruveselskapet gjennom en krevende periode i markedet, og å legge et grunnlag for at kulldriften igjen kan drives lønnsomt.

Lønnsomt

– Vårt oppdrag er å opprettholde lønnsom kullproduksjon på Svalbard. Store Norske er fortsatt bærebjelken i lokalsamfunnet i Longyearbyen. Samtidig ber vi nå om ressurser til å utvikle ny næringsvirksomhet på Svalbard, sier Annette Malm Justad.

Selskapet vil benytte 50 millioner kroner av det omsøkte lånet til å etablere og finansiere selskapet Store Norske Utvikling AS – SNU.

Dermed kan Store Norske få mulighet til å utvikle ny næringsvirksomhet ved siden av kulldriften. Ny virksomhet vil ta utgangspunkt i Store Norskes kompetanse på industriell virksomhet og logistikk i Arktis, samt selskapets eksisterende infrastruktur og eiendomsmasse på Svalbard.

Store muligheter

- Forretningsmulighetene i det nordlige Arktis har aldri vært større enn nå. Store Norske har svært gode forutsetninger, og med den finansieringen vi foreslår, vil vi også ha mulighet til å skape verdier på nye måter på Svalbard, sier Annette Malm Justad.

Når Store Norskes løsningsforslag nå er presentert, vil selskapet gå i konkret dialog med selskapets eier og bankforbindelse med sikte på å få realisert en finansieringsløsning så raskt som mulig.

Næringsminister Monica Mæland sier at departementet nå skal jobbe med forslagene fra styret.

LES OGSÅ: Vil beholde Store Norske på Svalbard