Store mengder ulovlig kongekrabbe beslaglagt

En turistfiskebedrift har fått beslaglagt over to hundre kilo kongekrabbeklør, etter en storaksjon mot flere turistfiskebedrifter.

Beslaglagte kongekrabber på turistfiskebedrift

En storkontroll av turistfiskebedrifter på Sørøya og Magerøya i Finnmark avdekket store mengder ulovlig kongekrabbe på en av de kontrollerte bedriftene.

Foto: Fiskeridirektoratet

De ulovlige kongekrabbeklørne ble funnet i to frysebokser på turisfiskeanlegget, melder Fiskeridirektoratet i en pressemelding.

I tillegg ble det funnet tre samleteiner med 147 levende kongekrabbe under en flytebrygge i det samme området. Krabbene i disse ble sluppet ut og teinene ble beslaglagt.

Fiskeridirektoratet sier til NRK at de ser svært alvorlig på saken.

– Beslagene vil bli anmeldt til politiet, sier førsteinspektør Ronald Tøllefsen Arntzen i Fiskeridirektoratet.

Beslaglagt kongekrabbe

Fiskeridirektoratet har anmeldt turistfiskebedriften der disse kongekrabbene ble beslaglagt.

Foto: Fiskeridirektoratet

Store krabbeklør

De til sammen 228 kiloene med krabbeklør som ble funnet var alle store og i samme størrelse.

– Dette tyder på utsortering og at bare de største krabbene er tatt vare på for eventuelt salg. Dette forholdet vil bli anmeldt, sier førsteinspektør Ronald Tøllefsen Arntzen i Fiskeridirektoratet.

Bakgrunnen for det store beslaget var en storaksjon utført av Fiskeridirektoratet i samarbeid med blant annet Skatteetaten, Arbeidstilsynet og politiet. De har de siste to ukene kontrollert i alt sju turistfiskebedrifter på Sørøya og Magerøya i Finnmark.

I tillegg hadde to av de syv kontrollerte bedriftene ikke registrert seg i Fiskeridirektoratets register over turistfiskebedrifter.

– Resultatene fra fellesaksjonen viser at det er nødvendig med denne type kontroller. Det er alvorlige forhold som er avdekket og det er ødeleggende for en bransje som ønsker å fremstå som seriøs og samfunnsnyttig, sier regiondirektør Hilde Hamnes i Fiskeridirektoratet region Nord.

228 kilo kongekrabbeklør

Store krabbeklør ble funnet i to frysebokser på anlegget til en turistfiskebedrift i Vest-Finnmark.

Foto: Fiskeridirektoratet

Utenlandske aktører

Politiet i Finnmark sier at det særlig er utenlandske turistfiskebedrifter som ikke vet hvordan regelverket skal følges.

– Vi ser at det er en del utenlandske arbeidere som har kommet hit til Finnmark og har sett muligheten til å tjene penger på å etablere seg innen havfisketurisme. De har nok litt større problemer med å tilpasse seg regelverket enn det større veletablerte norskeide bedrifter har hatt, sier Olaf Andreassen som er næringslivskontakt i Finnmark politidistrikt til NRK.