Store mengder snø skaper problemer: – Hvor skal vi gjøre av den?

Er du en av dem som velger den letteste utvei når du skal fjerne snøen? Kanskje rydder du snø fra egen tomt ut på offentlig vei, eller dumper den hos naboen? Det er ikke lov.

Det har snødd mye i Finnmark de siste dagene.

SNØFALL I FINNMARK: Folk i Finnmark har måkt snø opp til flere timer hver dag den siste uka.

Trygve Nilsen

Skal vi tro Trygve Nilsen så er det godt humør og humor det eneste som hjelper på snømåkinga.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

I store deler av Nord-Norge har kraftig snøfall vært normalen de siste dagene. Flere ganger til dagen må folk i Finnmark ut å rydde snøen bort fra oppkjørsler og trapper.

– I dag må snømåking til, sier Trygve Nilsen som er på besøk i Alta. Han har jobbet i flere timer med å fjerne snøen som har kommet det siste døgnet.

Trygve fra nabokommunen Porsanger, forteller at han er i Alta for å hjelpe altaværingene med snømåking. Nå hjelper han sin datter med å fjerne store mengder snø.

– Det er voldsomt med snø som har kommet i natt. Det var kommet mellom 30 og 35 centimeter snø i løpet av natten. Jeg har måket i fire timer.

– Hvor skal du gjøre av all denne snøen?

– Problemet er at vi ikke vet hvor vi skal gjøre av all snøen her i Alta. Vi må kanskje måke den til naboen, og så måker naboen det tilbake til oss, sier porsangværingen spøkefullt, og tilføyer:

– Så kan vi holde på slik til våren kommer.

Snøfall i Finnmark

Det har vært betydelige mengde Snøfall i Finnmark de siste dagene.

Foto: Ksenia Novikova

Nesten en meter snø på ett døgn

Flere steder i Nord-Norge er det kommet betydelige mengder snø. I Finnmark er det i Kvalsund kommune målt 64 centimeter snø hver dag de siste tre dagene.

I Lyngen i Troms er det mål hele 90 centimeter snø mandag, med 80 centimeter de påfølgendes dagene. Bardu i Troms var oppe i hele 98 centimeter på mandag.

Til sammenligning er den største snødybden som er registrert i Oslo noen gang fra 1968. Da var det 79 centimeter rundt målestaven.

Glatte veier i Tromsø

I hele Nord-Norge kjører nå brøytemannskapet for fult hver dag. Bildet er fra Tromsø.

Foto: Hans Ludvig Andreassen / NRK

Hvor kan du dumpe snøen?

Kan du være så frekk at du kaster snøen over på naboens tomt?

Nei, du kan ikke det. I nabolovens paragraf 2 står det at «Ingen må sette i verk tiltak på sin egen eiendom som kan være til urimelig eller unødvendig skade eller ulempe for naboen».

Du har kanskje blitt sur for at brøytebilen fyller snø fra veien inn til deg, men brøytebilsjåføren gjør det med loven i hånd.

​Snø på egen tomt skal legges på egen tomt, eller det kan kjøres bort til et deponi som er godkjent av kommunen. Forurensningsloven hindrer oss i å dumpe snøen hvor som helst i naturen.

Det er noen kommuner som dumper snø i havet, elva eller et vann, men ofte kreves det utslippstillatelse fra fylkesmannen.

Du kan heller ikke rydde den ut på offentlig veiareal, altså kjørevei med tilhørende skulder og grøft. Det reguleres av vegloven. Kommunen har lov til å legge snø langs veiene for å sikre fremkommelighet for både myke og harde trafikanter.

Trygve Nilsen

Trygve Nilsen har brukt fire timer tirsdag på snømåking.

Foto: Ksenia Novikova / NRK