Stor tro på gull i Finnmark

Gruveselskapene bruker millioner på å leite.

Mineralletingen i Finnmark har tatt seg opp, og gruveselskapene ser et betydelig potensial i fylket.

Ifølge Bergmester i Norge Per Zakken Brekke er det spesielt de to siste årene aktiviteten har tatt seg opp.

 

– Aktiviteten innenfor de enkelte leteområdene har økt betraktelig i år, og det er brukt ca. 1, 5 millioner euro (12 millioner kroner) i fylket.

Radioaktivt

I tillegg til gull letes det etter både nikkel, jern, kobber og det radioaktive metallet thorium.

Og selskapene som leter i Finnmark er svært sammensatt. Både små og store, nasjonale og internasjonale.

Jomfruelig mark

Ifølge Brekke ser mange selskaper et stort potensial i Finnmark.

– Mange selskaper synes Finnmark er veldig interesant fordi mye mineraler kun er dekket av løsmasser, og mange områder er ikke spesielt godt undersøkt. Og flere ser dermed et betydelig potensial i fylket.

Reindrifta klager

Tamrein
Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Aktiviteten i Finnmark er ikke uten konflikter, og reindrifta har flere ganger klaget på at selskaper får tillatelse til å drive leitevirksomhet - såkalt muting.

Ny gruvedrift kan komme i konflikt med reinens beite- og kalvingsområder. Reindriftas problem er bit-for-bit-utbygginga: Det er vanskelig å stoppe hvert enkelt av de små inngrepene som i seg selv er nokså uskyldige, men som samlet gir et stort press på næringa.

Arbeid og skatt

Kjell Sæther
Foto: Piera Balto / NRK

Men ordfører Kjell Sæther i Karasjok kommune, som i flere år har hatt besøk av gruveselskapet Store Norske Gull, er fornøyd med leteaktiviteten i fylket.

– Jeg ønsker økninga i leteaktivitet velkommen. Dermed får vi kartlagt hva som finnes her. Det kan bety svært mange arbeidsplasser og god kommuneøkonomi, slik at vi får penger til både skole, barnehager og eldreomsorg.