Stor snøskredfare i store deler av Nord-Norge

Snøskredvarslinga starter sesongen med å melde faregrad fire.

Tamokdalen

TAMOKDALEN: Snøskredfaren vil være størst i de delene av Nord-Norge som får mest snø, som i Tamokdalen i indre Troms. Der er det meldt stor snøskredfare, men store deler av Nord-Norge er oppjustert til samme faregrad.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

«Skred kan utløses både naturlig og av skiløper. Unngå alt skredterreng.»

Det sier sesongens første snøskredvarsel fra varslingstjenesten Varsom.

Storm fra Nord-Norge og Nordvestlandet med kraftige snøbyger, gjør at snøskredfaren har vært betydelig i starten av helgen. Men faren har bare økt på grunn av mer snø og vind.

Nå har Snøskredvarslingen justert opp faregraden til fire, stor snøskredfare:

– Det snør og det blåser, og det skal det fortsette med søndag. Da vil vi få mye snø i fjellet, og det kan være lett å utløse skred, sier vaktleder i snøskredvarslingen i NVE, Heidi Bakke Stranden.

Lørdag ettermiddag er det meldt stor snøskredfare (faregrad fire) for:

Hele Troms fylke, Vest-Finnmark, Ofoten og deler av Salten.

Fjernutløst snøskred i Kåfjord i Nord-Troms

Allerede for en måned siden ble et stort snøskred ble fjernutløst i Kåfjord i Nord-Troms. Personen som har tatt bildet observerte da flere ferske skred i området.

Foto: Jan Arild Hansen/regobs

Størst snøskredfare i Tamokdalen

– Vi venter også at det kan gå store naturlig utløste skred, som følge av all snøen. Med det været som er meldt søndag, er det nok langt hyggeligere ting å finne på enn å reke rundt i fjellet, sier Bakke Stranden.

«Snøskredfaren vil være økende utover dagen lørdag, og størst i de delene av regionen som får mest snø søndag, som for eksempel i Tamokdalen i indre Troms.»

Fire personer mistet livet i snøskred i Tamokdalen i januar i år.

Vinteren 2018/2019 var den dødeligste snøskredvinteren på fem år. Siden sesongen 2014/2015 har 20 personer omkommet i snøskred. Ti av dem døde i Troms.

Har allerede gått flere skred

Ifølge Meteorologisk institutt vil ikke uværet gi seg med det første.

De har også sendt ut farevarsel for vind, snø og snøfokk. Det gjelder særlig for vestlige deler av Finnmark.

«Hold deg unna terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred.»

Snøskredvarslingen Varsom

Dette er det første ordinære farevarselet skredvarslingen sender ut for sesongen.

Allerede for en måned siden ble det meldt om snøskredfare i Nord-Norge. Særlig i Troms og Nordland har det kommet flere store og tidlige snøfall.

Flere naturlig utløste snøskred er allerede observert av snøskredvarslingens observatører.

LES OGSÅ: Politiet vil redde liv med skredkampanje