Stor snøskredfare i nord

Kraftig vind og snø fører til stor snøskredfare i Troms, Vest-Finnmark og langs Finnmarkskysten i dag og i morgen, melder skredvarslinga Varsom, som ber folk være forsiktig på fjellet og å unngå leområder der det fyker inn fokksnø.