NVE: – Folk som ikke har kunnskaper bør holde seg unna

Alle snødekte skredterreng i Finnmark er for øyeblikket farlige.

Skredfare

Bildet viser Korsdalen i Øst-Finnmark, der det for øyeblikket er stor snøskredfare. – Vekten av en skiløper er nok til å utløse skred i bratt terreng, forteller Birgit Rustad hos skredvarslinga ved NVE.

Foto: politiet

– I dette området er faregraden satt til tre, som betyr betydelig fare for snøskred, sier Birgit Rustad ved skredvarslinga hos Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

IKKE BRUK

– Stabiliteten til snødekket er av så lav kvalitet er at vekten av en person kan påvirke snødekket slik at det utløser skred, forklarer Birgit Rustad i NVE.

Foto: Håvard Nesbø

NVE oppfordrer derfor alle som beveger seg i terreng med hellinger i Finnmark til å følge varselet som er gitt for Alta og omegn.

– Folk som beveger seg i snøskredterreng bør ha kunnskaper om ferdsel i skredterreng, og kunne vurdere snøstabiliteten. Har de ikke det bør de holde seg unna slikt terreng, sier Rustad.

Omkom i snøskred

Lørdag ble en 21-år gammel mann tatt av et snøskred ved Kviby utenfor Alta.

Skuterfølget mannen var med i meldte fra om skredet og fikk gravd ham ut. Mannen døde av skadene ha ble påført da han ble tatt av skredet.

– Vi hadde lørdag kveld en samtale de involverte i ulykka. Nå samler vi trådene i forhold til det som kom frem der og de bildene vi har fått inn. Så vil vi videre få kartlagt mest mulig av hendelsesforløpet, sier regionlensmann i Alta Øyvind Lorenzen.

Ras i Kviby

Seaking og ambulanse på ulykkesstedet like ved rasområdet utenfor Alta lørdag.

Foto: Rolf Jakobsen

Ber hele fylket følge Alta-varselet

Alle snødekte skredterreng i Finnmark er for øyeblikket potensielt skredfarlige.

Det betyr at det kan gå store naturlig utløste skred, men også at man som skiløper eller brettkjører kan utløse skred i bratt terreng.

– Ved en faregrad tre slik vi har varslet, forventer vi at stabiliteten til snødekket er av så lav kvalitet at vekten av en person kan påvirke snødekket slik at det utløser skred, forklarer Rustad.

Årsaken er det store snøfallet i helgen, i kombinasjon med en del vind.

Varsel
Foto: skjermdump Varsom.no

– Må vise aktsomhet

Også i Øst-Finnmark er skredfaren på nivå tre og høyere.

– Nå må alle som ferdes i terrenget vise aktsomhet og vurdere hvor de går. Folk må holde seg unna risikoområder, sier politiinspektør og stabssjef i Øst-Finnmark politidistrikt Lars Blix Olsen.

Det gjelder spesielt lesidene fra vindretningen fra stormen som gikk natt til lørdag.

– Det er store mengder vind-transportert snø som har lagt seg på et skarelag. Det betyr at det kan gå flakskred i sørvendte hellinger, sier Olsen.

Laster Twitter-innhold

Nytt varsel i ettermiddag

NVE sender ut varsel basert på en skala fra en til fem, fra liten til meget stor.

Skalaen sier noe om stabiliteten til snødekket, sannsynligheten for at det går skred, og størrelsen på de snøskredene NVE forventer.

– Det har lagt seg opp store mengder snø i leformasjoner. Den nye snøen må få litt tid på å stabilisere seg. Nå får vi jo også litt sol, og sol kan også fungere som en utløsende faktor, sier Rustad.

NVE regner terreng som er brattere enn 30 grader som skredfarlige.

Klokken 16.00 i ettermiddag kommer NVE med et nytt snøskredvarsel på varsom.no.