Hopp til innhold

106 tonn av den grunnstøtte tråleren er skåret og hugget bort

Stål fra styrehus, baug og trål er fjernet, men drivis og isbjørn utfordrer den nordligste vrakfjerningen noensinne.

Den havarerte tråleren Northguider gikk på grunn i Hinlopenstredet romjula 2018. Sommeren 2020 skjæres tråleren vekk fra stedet og fraktes i biter vekk fra naturreservatet.

106 TONN TRÅLER ER BORTE: Det er den nordligste vrakfjerningen noensinne. Tråleren Northguider må skjæres i mer enn 50 biter med skjærebrennere, mens drivis og isbjørn kan by på store problemer.

Bit for bit skjæres reketråleren vekk.

Over vann bruker de skjærebrennere. Under vann fungerer et lodd som en giljotin. Den slår løs store biter av stål.

– Det er et kjempeopplegg. Med syv båter, to lektere og 82 mann i sving er det store saker som foregår, sier vaktleder i Kystverket Rune Bergstrøm.

Rune Bergstrøm

Rune Bergstrøm er vaktleder i Kystverkets Beredskapsavdeling.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Han og Kystverket påser at operasjonen går som planlagt med tanke på sikkerhet. Båten har ligget øde i syv måneder, men nå er den krevende operasjonen i gang.

Da er det litt å passe på.

Kystverket samarbeider med Sysselmannen på Svalbard, som fløy over den noe spesielle arbeidsplassen nordøst på øygruppen denne uken.

Svalbard har høye miljømål, og rederiet «Opilio» er derfor pålagt å fjerne rubbel og bit.

– At båten skulle få ligge der og sakte brytes ned og forurense tillater ikke norske myndigheter.

Likevel er hovedproblemet noe myndighetene ikke rår over: drivis.

Kart over Svalbard med Northguider, breddeformat

Øygruppen Svalbard er stor. Hvis du legger den over Sør-Norge, dekker den store deler av landsdelen. «Northguider» ligger langt nordøst på øygruppen.

Foto: Morten Skramstad / NRK

Skjærer båten i 50 biter

Da tråleren Northguider grunnstøtte i romjula 2018 var det midt i et naturreservat i Hinlopenstretet på øygruppen.

Mannskapet kom fra det uten fysiske skader, men tråleren er et vrak og hugges nå opp på stedet.

Det er forsikringsselskapet Gard som har engasjert de til sammen 82 i bergingsselskapet Smit Salvage som nå gjør jobben.

For fire dager siden begynte de å skjære tråleren i mindre biter. Med kran løftes stålet over i en lekter som er ankret opp så tett inntil som mulig.

– Det begynner å synes. Det er tatt en bit av baugen og en bit fra midten av styrehuset. Og så har de tatt trålbommer og en trålvinsj som var veldig tung, sier Bergstrøm i Kystverket.

Til nå har tråleren krympet med 106 tonn. Totalt skal den skjæres opp i mer enn 50 biter.

Men innimellom samles drivis rundt skroget, og is har lagt seg inne i den grunnstøtte tråleren også.

Onsdag morgen var de bekymret for om de i det hele tatt skulle klare å komme seg om bord.

Den havarerte tråleren Northguider gikk på grunn i Hinlopenstredet romjula 2018. Sommeren 2020 skjæres tråleren vekk fra stedet og fraktes i biter på en lekter vekk fra naturreservatet.

Drivis samler seg tidvis rundt lekteren som ligger ankret opp tett inntil skroget på tråleren. En gangvei mellom dem skal gjøre det enklere å ta seg om bord.

Foto: Sysselmannen på Svalbard

Voldsomme krefter

– Det var mye drivis i området og de var bekymret for om de fikk fraktet folk til og fra den store lekteren, sier Bergstrøm, som har løpende kontakt med mannskapene.

Ut på dagen var det likevel mulig å fortsette. En gangvei som er laget en mellom lekteren og tråleren gjør det enklere å komme seg om bord.

– Det verste er om det blir et så stort trykk av drivisen at den oppankrede lekteren må flyttes, eller at man i verste fall får skade på den. Kommer det veldig stor og tung drivis er det enorme krefter i den. Det er hovedutfordringen.

Hvis det skjer må mannskapene trekke seg tilbake og holde seg unna noen dager. Problemet med isen som har samlet seg inne i den havarerte tråleren må de ta når den tid kommer.

Mannskaper fra Kystverket og Kystvakten ombord på Northguider 7. januer 2019 for å tømme tråleren for drivstoff etter grunnstøtingen romjula 2018.

Mannskaper fra Kystverket og Kystvakten om bord på Northguider 7. januar 2019 for å tømme tråleren for drivstoff etter grunnstøtingen romjula 2018.

Foto: Kystverket/Kystvakten

– Det er mange som følger med på dette, også i utlandet. Denne vrakhevingen er unik. Det er aldri gjort en vrakfjerning så langt nord noe sted i verden, sier han.

Dersom alt går etter planen, og drivisen tillater, skal det i midten av september ikke være mulig å se at spor etter dramatikken ved at Northguider gikk på grunn.

Alt skal fjernes. En voldsom operasjon til tross, denne planen beskrives som enklere enn den forrige. Da måtte de returnere, og Northguider lå igjen.

Northguider

28. desember 2018 grunnstøtte tråleren nordøst på Svalbard i et naturreservat, som har den strengeste formen for vern i Norge. Det er et villmarksområde med høy tetthet av sjøfugl, hval, hvalross og isbjørn.

Foto: Kystverket

Isbjørnvakter speider

I fjor ble det gjort et forsøk på å tette tråleren for så å slepe den bort, men de måtte returnere uten Northguider.

Værforholdene var for vanskelige og operasjonen var mislykket, kunne en svært skuffet miljøvernsjef hos Sysselmannen konkludere.

Denne gangen er Morten Wedege forsiktig optimist.

– Det er utfordrende forhold med isflak som driver på både vindretning sør og vindretning nord. Det er tåke i perioder der, så det er klart at det fortsatt er ting som kan gjøre operasjonen forsinket.

Den havarerte tråleren Northguider gikk på grunn i Hinlopenstredet romjula 2018. Sommeren 2020 skjæres tråleren vekk fra stedet og fraktes i biter på en lekter vekk fra naturreservatet.

Syv båter, to lektere og 82 mann er i sving for å hugge opp tråleren der den ligger.

Foto: Sysselmannen på Svalbard

Et annet sikkerhetstiltak, som man sjelden ser på andre arbeidsplasser, er isbjørnvakter. Enkelte har som oppgave å speide og sørge for at det ikke kommer isbjørn for brått og nært på mens andre jobber. Det har heldigvis så langt ikke skjedd.

– Operasjonen lager mye støy. Forhåpentligvis gjør det at isbjørnen klokelig holder seg unna.

For hver stålbit som fjernes noterer miljøvernsjefen på Svalbard et framskritt. Han kunne derfor gledelig konstatere at tråleren endelig hadde krympet, da han så den fra helikopter denne uken.

– Jeg er imponert over viljen til å få fjernet vraket. Vi forventer det selvsagt, etter som den ligger i et svært sårbart område. Men størrelsen på operasjonen og innsatsen for å få dette til er imponerende også for oss, sier Wedege.