Hopp til innhold

Stor økning i narkotikasaker i Vest-Finnmark

Både simple og grove narkotikaforbrytelser øker, mens antall forbrytelser i alt går ned. I dag la Vestfinnmark politidistrikt frem sine straffesakstall for 2012.

Pressekonferanse

Vestfinnmark politidistrikt la fram straffesaksresultatene for 2012 på en pressekonferanse i Alta dag.

Foto: Rolf Jakobsen

– I 2013 skal vi fortsatt ha et høyt aktivitetsnivå på narkotika, sier Torbjørn Aas, politimester i Vestfinnmark politidistrikt (VFPD) til NRK.

Mens stadig færre gjør seg til kriminelle, så var det i 2012 en stor økning i antall narkotikasaker, sammenlignet med året før.

VFPD hadde i alt 480 narkotikasaker i 2012, mot 306 i 2011.

Politiet mener økningen ikke skyldes at det er mer narkotika enn årene før, men at politiet har arbeidet mer med feltet i året som gikk.

Flere simple og grove narkotikaforbrytelser

Torbjørn Aas

– I 2013 skal vi fortsatt ha et høyt aktivitetsnivå på narkotika, sier Torbjørn Aas, politimester i Vestfinnmark politidistrikt.

Foto: Pressefoto

2012-tallene er fortsatt et stykke unna toppåret i 2008, da det var 548 saker.

Men fjoråret er langt over bunnåret 2003 da det "bare" var 194 saker.

Både simple og grove narkotikaforbrytelser økte i fjor.

VFPD oppklarte 15 grove og 458 simple narkotikaforbrytelser i fjor. Det var i begge tilfeller mer enn hva de hadde mål om klare.

Politiet trekker selv frem arbeidet som er gjort mot narkotika i Alta, og viser til 101 saker i fjor.

Flere narkosaker enn landsgjennomsnittet

I alt 14 prosent av VFPD's saker i 2012 havnet i kategorien narkotika.

Det er litt mer enn landsgjennomsnittet som er 11 prosent.

En kategori som derimot er betydelig lavere i VFPD enn i resten av landet er vinningskriminalitet.

Laveste år siden 2000

Mens nærmest halvparten, i alt 45 prosent av sakene på landsbasis dreier seg om vinningskriminalitet, er tallet kun 21 prosent i VFPD.

Både sykkeltyverier og tyverier fra bil minker. I antall hyttetyverier er det en liten økning, med ti prosents økning i Alta-området.

– Vi har en halvering i vinningskriminalitet på ti år, og det er veldig bra, sier Aas.

Mer vold i Alta

Samlet sett var det i 2012 en nedgang i antall voldssaker med fire prosent.

I Alta var det derimot en økning på 35 prosent – i alt 46 saker.

Kommunen står alene for nesten halvparten av voldssakene i politidistriktet.

Både antall legemssaker og trusler økte.

I Hammerfest og Porsanger var det en nedgang i antall voldssaker.

I alt har ikke tallet på forbrytelser vært lavere enn de er nå på 11 år.