Hopp til innhold

Stor motstand blant ordførere mot elektrifisering av Melkøya

Over halvparten av ordførerne i Finnmark mener det er feil å elektrifisere gassanlegget på Melkøya nå. De frykter at folket og næringslivet i nord blir de store taperne.

Melkøya

Gassanlegget på Melkøya utenfor Hammerfest er Norges tredje største utslippskilde for CO₂.

Foto: Allan Klo

– Vi er livredde for at en elektrifisering av Melkøya vil føre til at det igjen er vår region som taper i diskusjonen om kraft.

Det sier leder for Øst-Finnmarkrådet og Vadsø-ordfører, Wenche Pedersen (Ap).

Hun er en av 11 ordførere i Finnmark som mener det ikke er rett å gå i gang med å elektrifisere gassanlegget på Melkøya utenfor Hammerfest nå.

– I dag signaliseres det allerede stopp i etablering av kraftkrevende industri på grunn av mangel på kraft og overføringskapasitet.

Det sier Måsøy-ordfører Bernth Sjursen (Ap) som mener elektrifiseringen må vente til det er sikret utbygging av kraftkapasitet til hele Finnmark.

Wenche Pedersen, ordfører i Vadsø kommune.

Vadsø-ordfører Wenche Pedersen mener utbygging av kraftinfrastruktur i Øst-Finnmark må prioriteres før en elektrifisering av Melkøya.

Foto: Sidsel Vik / NRK

Vil vente med elektrifisering

En kartlegging gjort av NRK viser at det er stor motstand blant Finnmarks 18 ordførere om regjeringens planer om å elektrifisere Melkøya.

11 ordførere er imot elektrifiseringen nå. De mener utbygging av mer kraftproduksjon og kraftlinjer i hele Finnmark må sikres først. 8 av disse er Ap-ordførere som da går imot sin egen statsminister.

6 ordførere er for elektrifiseringen, med forbehold om at nok kraft til folk og næringsutvikling i Finnmark sikres samtidig.

Det er kun Hammerfest-ordfører Terje Wikstrøm (Ap) som støtter elektrifiseringsplanen slik den er nå.

– Vi må stille krav til statlige myndigheter til tempo på videre utbygging av kraftlinjer, og ikke minst selskapene om å være med på den fornybare delen, sier Wikstrøm.

Terje Wikstrøm, ordfører i Hammerfest kommune. Wickstrøm står ute foran rådhuset i byen.

Hammerfest-ordfører Terje Wikstrøm mener det er mulig å gå i gang med elektrifisering av Melkøya, samtidig som man får på plass løsninger som sikrer kraftforsyning til resten av Finnmark.

Foto: Gyda Katrine Hesla / NRK

Stort innhugg i nordnorsk kraft

Equinors gassanlegg på Melkøya er Norges tredje største utslippspunkt av CO₂.

Anlegget som omdanner gassen fra Snøhvitfeltet til flytende gass, slipper ut rundt 850.000 tonn CO₂ i året.

Det er nesten like mye som hele Oslos årlige CO2-utslipp.

Derfor vil både Equinor og regjeringen avvikle gassanlegget og erstatte det med elektrisk kraft fra kraftnettet i nord.

Elektrifiseringen av gassanlegget vil kreve rundt en fjerdedel av dagens totale kraftforbruk i Nord-Norge.

Les også: Frp og Rødt: – Lar strømkundene ta regningen for å sminke klimaregnskapet

Marianne Sivertsen Næss og Terje Wikstrøm på kakefest for elektrifisering av Melkøya
Marianne Sivertsen Næss og Terje Wikstrøm på kakefest for elektrifisering av Melkøya

Frykter folket må ta regninga

Flere ordførere i Finnmark frykter for følgene av at Melkøya vil legge beslag på en stor del av kraften i nord.

Dagens kraftproduksjon er for liten, og kraftlinjene har ikke nok kapasitet til en elektrifisering av gassanlegget, mener de.

– Jeg tror dette vil føre til at vi får høyere strømpriser på sikt, sier fungerende ordfører i Loppa, Gøril Rydheim Henriksen (Ap).

– Slik det er nå må vi si nei til nesten all slags ny næringsutvikling på grunn av for liten overføringskapasitet i strømnettet, sier ordfører i Sør-Varanger, Lena Norum Bergeng (Ap).

Den nye 420 kv-linjen fra Balsfjord til Skaidi nærmer seg ferdig. Her kan man se linjen på Sennalandet.

Den nye 420 kV-linjen fra Balsfjord stopper i dag i Skaidi i Vest-Finnmark. Mange ordførere krever at man må bygge ut kraftlinjene i hele Finnmark før man går i gang med elektrifiseringen av Melkøya.

Foto: Allan Klo / NRK

Nei til nye industriprosjekter

Mange ordførere forteller om industriprosjekter som allerede får nei til å starte opp, da det ikke er nok strømkapasitet.

– Grieg Seafood har fått nei på tilgang til mer kraft for å utvikle smoltproduksjon i Laksefjord. Dermed går vi glipp av en investering på rundt 2 milliarder kroner og 30 arbeidsplasser i kommunen vår.

Det sier Lebesby-ordfører Sigurd Rafaelsen (Ap). I nabokommunen er situasjonen den samme, forteller Porsanger-ordfører Aina Borch (Ap).

– Et oppdrettsselskap har allerede fått nei til mer strøm til et nytt anlegg hos oss. Dette viser at det situasjonen er kritisk, og at vi må utvikle mer fornybar energi.

Begge ordførerne mener det er rett å elektrifisere Melkøya, men at man samtidig må sikre nok kraft og linjekapasitet til hele Finnmark.

Sigurd Kvammen Rafaelsen

– Man må ha en løsning på kraftforsyningen i regionen som muliggjør næringsutvikling i det øyeblikket gassturbinene skrus av, sier Lebesby-ordfører Sigurd Rafaelsen.

Foto: Hanna Johre / NRK

Vil heller ha karbonfangst

Seks av ordførerne i Finnmark mener Equinor heller bør gå for karbonfangst for å få ned CO2-utslippet på Melkøya.

Ved karbonfangst lagrer man CO₂ i for eksempel geologiske formasjoner under bakken.

– Equinor er Norges rikeste selskap. Hvis det er noen som har mulighet for å sette i gang med et slikt prosjekt, så er det nettopp Equinor. Jeg synes de bør ta sitt ansvar med å gå i gang med karbonfangst, sier Vadsø-ordfører Pedersen.

2022 ble et rekordår for Equinor med tidenes største resultat på 234 milliarder kroner etter skatt.

Fire ordførere mener karbonfangst kan være en bedre løsning, mens seks ordførere sier de ikke har nok kunnskap om karbonfangst til å uttale seg om det.

Hammerfest-ordfører Wikstrøm og Gamvik-orfører Alf Normann Hansen (SV) er de eneste som mener elektrifisering er en bedre løsning enn karbonfangst nå.

Melkøya

Å lagre CO2-utslippene fra Melkøya under havbunnen er en løsning flere ordførere nå tar til orde for.

Foto: Allan Klo / NRK

– Saken splitter oss

Wikstrøm er ikke skuffet over manglende støtte fra sine ordførerkolleger i Finnmark.

– Problemstillingene de løfter om elektrifiseringen er reell. Vi kan likevel ikke bare se på problemene. Vi må også se på løsningene, sier Wikstrøm.

Han mener det er mulig å gå i gang med elektrifiseringen nå, og samtidig sikre kraftforsyning til resten av Finnmark.

Den samme troen deler ikke mange av ordførerne fra hans eget parti, som derfor mener elektrifiseringen må vente.

– Det er ikke til å legge skjul på at saken splitter oss. Jeg ønsker et framoverlent Arbeiderparti der vi ser de faktiske løsningene. Å si nei til en elektrifisering som utgjør tusenvis av arbeidsplasser, er å gå bakvendt inn i framtiden slik som jeg ser det, sier Wikstrøm.