Hopp til innhold

Stor glede over asylmottak

Nabobygda til det omstridte mottaket i Senjehesten gleder seg til de får mottak.

Folkemøte Stonglandseidet
Foto: Arild Moe / NRK

Stonglandseidet opplevde i går kveld det Skrolsvik to mil unna aldri fikk før jul i fjor, nemlig god og utdypende informasjon i et møte mellom mottak, myndigheter og bygdefolk.

Skolen på Stonglandseidet i Sør-Tranøy på Senja får doblet elevtallet med asylsøkere og flyktninger. I går var det folkemøte, og der var alle fornøyd.

Dobbelt så mange elever

På møtet var det bare godord å høre, to mil unna det omstridte mottaket i Senjehesten . Én av de som nå ser med blide øyne på fremtiden, er rektor Trond Eidissen ved Stonglandet skole – som blir full av liv nå.

– Elevtallet ved skolen dobles. Fra å være rundt 60 grunnskoleelever blir vi nå 120 med smått og stort, sier rektoren.

Vi vil nok ikke tjene penger på dette direkte, men det kan være at vi i pluss når vi ser på at tjenestetilbudet blir styrket og at kommunen får flere arbeidsplasser og flere innbyggere.

Rådmann Alf Rørbakk i Tranøy

– Ting forandrer seg

Skolen har plutselig har fått mange nye barneskolelever, og voksne til norskopplæring. Rektoren sier det er en kjærkommen utvikling etter år med negative trender.

– Tidligere har det vært nedgang i elevtallet, men nå får altså vi ei dobling. Så ting forandrer seg!

–Har du lagt merke til skepsis til dette ved skolen?

– Nei. Lærerne har vært enestående til dette. Vi jobber sammen om dette, og er veldig, veldig positive til alle de nye elevene.

Se Brennpunkt-dokumentaren «Himmelgrå», som avdekte kritikkverdige forhold ved asylmottaket i Senjehesten, to mil unna.

– Det er positivt, og en kjempeutfordring

Han og andre kommunale ledere høstet på møtet lovord for måten de har taklet asylsøker- og flyktninge-boomen i Sørtranøy.

Med 100 asylsøkere på Senjehesten, 20 bosatte flyktninger og 25 enslige mindreårige asylsøkere på Stonglandseidet har Tranøy over natta blitt stor på integrering. Rådmann Alf Rørbakk ser positive sider, tross alle utfordringene:

– Det blir en veldig utfordring for oss. Vi starta i fjor med å bosette flyktninger, så fikk vi mottaket i Skrolsvika, og nå får vi et mottak for enslige mindreårige. Det er ei kjempeutfordring for en liten kommune.

– Hvorfor legges mottakene bare sør i kommunen?

– Forklaringa på det er så enkelt at det er her lokalene står, svarer Rørbakk.

– Det har vært snakk om kommunen tjener penger på å ha asylmottak eller ikke. Gjør dere dette for å tjene penger?

– Dette gjør vi ikke for å gå i pluss pengemessig sett. Men det kan være at vi går i pluss når vi ser på at tjenestene blir styrket, kommunen får flere arbeidsplasser og flere innbyggere, sier rådmannen.

– Bygda er positiv

Og bygdefolket på Stonglandseidet vil stille opp, slik som pensjonert lærer og sjarkfisker Erling Stangnes.

– Jeg tror at de aller fleste vil stille åpent og positivt til dette, sier han.

– Er folk skremt av det som har kommet frem om mottaket i Skrolsvika?

– Nei, det her er noe annet, svarer Erling Stangnes.

Nyheter fra Troms og Finnmark