Hopp til innhold

Enorm etterspørsel etter pukkellaks: Ser du forskjellen?

Kjøpmann satser på den utskjelte fisken, og har solgt ferskvaredisken tom. Nå venter han et helt tonn til.

Fra venstre: Pukkellaks, villaks og oppdrettslaks side om side.

HVEM ER HVEM?: Bildet viser de tre laksesortene som ble servert til fiskeriministeren mandag. Fra venstre ser du stillehavslaks (pukkellaks), etterfulgt av villaks, og oppdrettslaks. Førstnevnte skiller seg ut med sin sterke rødfarge og lavere fettmengde (de hvite stripene i kjøttet).

Foto: Knut Anders Finnset / NRK.

– Vi kaller den ikke for pukkellaks, det er stillehavslaks, sier Bård Even Pettersen, som er kjøpmann for den tradisjonsrike dagligvarebutikken Eide Handel i Tromsø.

– Det er et negativt ladet ord, og det har blitt framstilt i mediene generelt at dette er fysj-fysj. Men det er en fantastisk fisk, det er en ressurs, sier han.

Laksen har gjort et heftig inntog i landet i 2021, og mange er bekymret for effektene den har på annen laks og økosystemer for øvrig. Samtidig begynner flere nå å få opp øynene for markedspotensialet som ligger i fisken.

Pettersen forteller at han har solgt ferskvaredisken tom for stillehavslaksen, og har derfor bestilt inn et helt tonn fra Vardø.

Kunder som har kjøpt fisken, kommer gjerne tilbake og kjøper mer. Han tror både det er smaken, men også prisen på fisken, som engasjerer kundene.

Kjøpmann Bård Even Pettersen ved Eide Handel satser på pukkellaks.

Kjøpmann Bård Even Pettersen har solgt ferskvaredisken tom for pukkellaks i helga. Nå venter han et helt tonn til av den utskjelte fisken, som ifølge alle NRK har snakket med er av topp kvalitet.

Foto: Knut Anders Finnset / NRK.

– Det er jo bare halve prisen på den sammenlignet med villaksen, og omtrent samme pris som på oppdrettslaksen.

Kjøpmannen mener det må en holdningsendring til når det gjelder den utskjelte fisken. Der får han støtte fra både forskere og fiskeriministeren.

– Har overhodet ikke lus

Sten Ivar Siikavuopio er seniorforsker hos Nofima. Mandag holdt han et møte mellom forskere, fiskere og fiskeriminister, Odd Emil Ingebrigtsen.

Siikavuopio og kollegene mener laksen har klare paralleller til snøkrabben og kongekrabben. De er også er relativt nye, invaderende arter i norske farvann, og er også svartelistet.

Samtidig ble det i årets seks første måneder eksportert krabber for til sammen 1,01 milliarder kroner, som er rekord. Det har de to artene mye av æren for.

Nå mener både forskerne, fiskere og ministeren at pukkellaksen bør utnyttes på en lignende måte.

Sten Ivar Siikavuopio, seniorforsker ved Nofima.

Sten Ivar Siikavuopio, seniorforsker ved Nofima, forteller at pukkellaksen kan få enda større verdi dersom man finner ut av hvorfor den ikke påvirkes av lakselus.

Foto: Knut Anders Finnset / NRK.

Siikavuopio kaller stillehavslaksen en «kjemperessurs», og en «klimavinner». Den trives nemlig godt i et hav som stadig blir varmere.

– Jo varmere det blir, jo mer blir det av den, sier han.

Han mener det er synd at man «har fått det inn i hodene på folk at den er søppel», og forteller at fisken kan ha stor nytteverdi. Ikke bare som matfisk, men også som forskningsobjekt i kampen mot den mye omtalte lakselusa.

– Den har overhodet ikke lus, sier Siikavuopio.

Han påpeker at det derfor vil være av stor interesse å forske på hvorfor fisken er motstandsdyktig mot parasitten, som har gjort stor skade på norsk laks.

Kollegene hans er allerede i gang med å se på hvorfor pukkellaksen ikke rammes av parasitten.

Bønn til politikerne

Erling Haugan er fisker i Varangerfjorden i Finnmark. Nylig fisket han 20 kilo pukkellaks på to timer, men denne gikk med som agn til annet fiske, og noe måtte kastes.

Nå kommer han med en bønn til Ingebrigtsen og regjeringen om å iverksette politikk for å kunne utnytte pukkellaksen som en ressurs.

– Det er et utrolig potensial. Vi kan ta vare på ressursen før den går opp i elva, og får pukkelen på seg.

Hva er det som gjør at mange fiskere betrakter dette som en ufisk?

– Det er fordi vi ikke har et marked for det i dag. Vi har ikke noen plass vi kan selge fisken. Vi har noen som kjøper, men det er ikke den store etterspørselen etter det. Der må man gjøre et godt stykke arbeid med ordentlig god produktutvikling sånn at vi får et godt salg på det.

Redd for ny sykdom

Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen mener også at pukkellaksen er en «åpenbar ressurs».

– Det er ofte sånn at en trussel er en mulighet i forkledning. Vi så det skje med kongekrabben, og jeg tror det kan være tilfellet her og. Det er ikke tvil om at det er en kjempegod matfisk så lenge den er i sjøen, så det må vi utnytte.

Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen fikk applaus etter at han korrekt identifiserte pukkellaks, villaks og oppdrettslaks med bind for øynene.

Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen fikk applaus da han klarte å identifisere forskjellen på de tre laksesortene under en blindtest.

Foto: Knut Anders Finnset / NRK.

Samtidig uttrykker Ingebrigtsen skepsis mot artens inntog i norske farvann, og peker på at selv om fisken ikke påvirkes av lus, kan den i verste fall føre med seg en ny og annerledes trussel.

– Vi trenger nok mer kunnskap også, og vi er litt bekymra for at laksen kan være bærer av en dødelig sykdom som heter IHN, sier han.

IHN er en forkortelse for Infeksiøs hematopoetisk nekrose, og er en alvorlig virussykdom hos laksefisk.

Bekymringene til tross, hadde ikke fiskeriministeren noe å utsette på smaken:

– Det er terningkast seks!