Stor aksjon mot ulovlige verksted: – Noen er rene brannbomber

En storstilt aksjon mot ulovlige verksted i Nordland, Troms og Finnmark avdekket alvorlige og farlige mangler.

Stor aksjon i Nord-Norge mot ulovlige verksted

I alt har 16 ulovlige verksted fått besøk under aksjonen som er en del av en landsdekkende operasjon.

Foto: Statens vegvesen

– Noen verksted har verken kompetanse eller godkjenning til å drive full verksteddrift. Utstyret er ofte dårlig eller ikke godkjent, og konkurransevilkårene blir ulike i forhold til godkjente verksted, sier Ingunn Foslund som er leder av tilsynsseksjonen i Statens vegvesen, Region nord.

I alt har 16 ulovlige verksted fått besøk under aksjonen som er en del av en landsdekkende operasjon.

– Enkelte tilbyr små tjenester som de ikke har godkjenning på og de vi har kontrollert disse dagene mangler det meste. Noen av verkstedene er rene brannbomber hvor det er sveising og oppbevaring av kjemikalier og gass i samme rom. Disse er heller ikke godkjent av kommunen til næringsformål/verksted, sier Foslund.

Kommunene som ble besøkt er Alta, Tromsø, Vestvågøy, Bodø, Meløy, Sandnessjøen, Alstadhaug og Brønnøy.

Påla stans i flere virksomheter

Aksjonen har resultert i tre anmelder av ulovlig verksteddrift. I tillegg vil flere bileiere motta innkallelse for teknisk kontroll av sine kjøretøy, når det gjelder reparasjon på de aktuelle virksomhetene.

I tillegg har skatt avdekket mangler som fører til bokettersyn og Arbeidstilsynet påla stans i bruk av utstyr i flere virksomheter. Branntilsynet og teknisk etat ble varslet og vurderer tilsyn.

– Alle som utfører bilreparasjoner i Norge må være godkjent av Statens vegvesen. Verkstedene skal oppfylle mange krav til blant annet utstyr, kompetanse og lokaler. Kundene skal lett kunne se «godkjent-skiltet» når de besøker verkstedet, sier Foslund.

Storstilt aksjon i Nord-Norge mot ulovlige verksted

Statens vegvesen sier de går til anmeldelse etter aksjonen for å sikre trafikanter og kjøretøy.

Foto: Statens vegvesen

– Kan i verste fall føre til ulykker

Verkstedene som er besøkt de siste dagene har fått brev, vært under observasjon eller hatt besøk av tilsynet i forkant av aksjonen. Ifølge Statens vegvesen er de ulovlige verkstedene gjerne knyttet til annen kriminalitet og utgjør en fare for trafikksikkerheten.

– De kan for eksempel benytte brukte og ikke godkjente deler til reparasjoner, noe som i verste fall kan føre til ulykker i trafikken. Publikum bruker gjerne disse verkstedene fordi de har lavere pris. Å tro man sparer noen kroner på å benytte et slikt verksted kan få store konsekvenser.

Aksjonen var et samarbeid med politiet, skatteetaten, Arbeidstilsynet og NAV.

– Dette er første gangen vi har hatt en slik samarbeidsaksjon hvor alle parter er involvert. Vi har avdekket mange ulovlige forhold under denne aksjonen og det er nå opp til hver etat og reagere i forhold til sitt lovverk, sier Ingunn Foslund.

Statens vegvesen har rundt 80 virksomheter på blokka som er ulovlige virksomheter.

– Dette er noe vi vil følge opp i ettertid av aksjonen, vi vil jobbe spesielt mot denne gruppen.