Stopper all aktivitet i Norge

Arctic Gold gir opp Biedjovaggi-prosjektet og stopper med det all gruveaktivitet i Norge. Det forteller en tydelig skuffet direktør Lars-Åke Claesson.

Lars-Åke Claesson

Direktør Lars-Åke Claesson i Arctic Gold er tydelig skuffet etter vedtaket i Kautokeino kommunestyre mandag.

Foto: NRK

Tirsdag ble det klart at Arctic Gold ikke vil fortsette å jobbe for å få til gruveprosjektet i Biedjovaggi i Kautokeino kommune.

Det etter at kommunestyret i Kautokeino mandag sa nei til konsekvensutredning for gruvedrifta der.

– Styret har bestemt seg for at vi stopper all aktivitet i Biedjovaggi-prosjektet nå, sier en tydelig skuffet direktør Lars-Åke Claesson i Arctic Gold til NRK.

De vil nå undersøke hvilke muligheter som fins for å fortsette med sin virksomhet i Norge.

– Vi kommer til å få i gang samtaler med regjeringen og for å få klarlagt hvordan regelverket i Norge skal være eller på sikt blir framover. Om det i det hele tatt er verdt for oss å fortsette å jobbe i Norge, sier han.

Er ikke forutsigbart

Det er mineralstrategien den forrige regjeringen la fram som Claesson her viser til. Han tror at den nye regjeringen her må sette denne strategien ut i praksis.

– Problemet er at det ikke er forutsigbart. At man for eksempel kan få rettigheter, investere massevis av penger og lete etter forekomster. Uten at det så fins noen fortsettelse på det hele. At man med en politisk stemme i overvekt i en kommune kan si neitakk til en sånn her virksomhet, som burde være av nasjonal interesse, sier Arctic Gold-direktøren videre.

Uten klare spilleregler

Han sier at det de ønsker er klare spilleregler, noe han mener det ikke har vært, tross den norske regjeringens mineralstrategi.

Styret er overrasket og skuffet over vedtaket i Kautokeino. De mener det er en merkelig situasjon der man havner i en slik situasjon, der man ikke vil ha faktakunnskap, innen man tar en omstemming.

Arctic Gold vil imidlertid beholde rettighetene som de har i Biedjovaggi.

– Det er utvinningsrettigheter som utgjør en stor verdi for oss, så de vil vi beholde, fastslår Claesson.

De har foreløpig ikke tatt stilling til at sentrale myndigheter kan gripe inn og overstyre kommunen i denne saken.

– Det har vi ikke tatt stilling til. Vi vil bare at spillereglene skal være fullstendig krystallklare. Det er viktig at man ikke snakker med forskjellige budskap her fra ulike myndigheter og fra regjeringens side, sier direktøren.

Om overstyring

Nei til gruvedrift

Da NRK var i kontakt med kommunal- og regionaldepartementet 10. desember ville de ikke uttale seg om mulighetene for overstyring av kommunale vedtak.

«Så lenge saken er til behandling i kommunen, ønsker ikke departementet å uttale seg. Det er kommunen som er planmyndighet i saker vedrørende gruvedrift. Dette gjelder også myndighet til å fastsette planprogram», var svaret fra departementet da.

Det har ikke lyktes NRK å få noen uttalelse fra departementet så langt, etter at vedtaket ble gjort i Kautokeino mandag.