Stopp russerne med snøscooter!

En norsk sverm av snøscootere og sekshjulinger - bevæpnet med missiler og skarpskyttervåpen -kan stanse tunge russiske styrker i Finnmark. Det er løytnant Sebastian Langvad i hærstyrken 2. bataljon, som foreslår det her i siste nummer av Soldatnytt. Den samme offiseren har presentert strategien i et foredrag i Oslo Militære Samfund,skriver Aftenposten. Strategien skal være en måte tallmessig underlegne norske styrker kan bekjempe tunge russiske stridsvognavdelinger, hvis disse mot formodning skulle trenge inn i Norge i Finnmark.