Bråstopp i turistfisket på kongekrabbe – men turene er allerede solgt

Opplevelsesbedrifter i Øst-Finnmark har over natten mistet muligheten til å fiske kongekrabbe med turister. Det får store konsekvenser.

Roar Bekkelund

Roar Bekkelund driver en liten opplevelsesbedrift i Varangerfjorden i Øst-Finnmark.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Kvoten for opplevelsesbedrifter som tar turister med på kongekrabbefiske er tom.

Det er krise for rådville reiselivsfolk, som allerede har solgt turer til folk som gleder seg til å dra på arktisk krabbesafari.

– Jeg tror faktisk ikke fiskeriministeren helt forstår hvordan dette rammer de små bedriftene på reiselivssiden, sier Roar Bekkelund.

Han driver en liten opplevelsesbedrift i Varangerfjorden i Øst-Finnmark, men har ingen forutsigbar tilgang på krabbe. Vanlige fiskere har sin egen garanterte kvote, slik at de kan planlegge fisket. Turistbedriftene har derimot en felles kvote på deling. Nå er den fisket opp, og det rammer alle – uansett hvor lite de selv har fisket.

Bekkelund har forsøkt å anslå hvor lenge kvoten ville vare, men har bommet – fordi det ikke har kommet løpende informasjon fra myndighetene.

Kongekrabbe

Norge har eksportert 2000 tonn kongekrabbe for 579 millioner kroner i 2018.

Foto: Jon-Annar Fordal / NRK

Satser på turisme

Når kongekrabbekvoten begynner å bli tom, sender Fiskeridirektoratet ut en melding om at det nærmer seg fangststopp. Nettopp dette skjedde i forrige uke.

Av totalkvoten på 10 tonn kongekrabbe som fordeles mellom turistbedriftene, har Bekkelund tatt opp omtrent femti krabber. Det er et nokså et beskjedent antall, hvis man husker at Norge hittil i år har eksportert 1000 tonn kongekrabbe til utlandet.

– Fra overordnet hold sier man at reiseliv er et prioritert satsingsområde i denne regionen, men det henger ikke sammen med de prioriteringene man gjør i Fiskeridirektoratet, konstaterer Bekkelund.

Nå må Bekkelund, i likhet med alle safarioperatører i Øst-Finnmark, finne ut hva han skal gjøre for turister som allerede har forhåndsbestilt krabbetur.

King crab safari reklame i Kirkenes

Kongekrabbesafari er populært i Øst-Finnmark, hvor krabben etter hvert har blitt tallrik.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

– De kan kjøpe krabbe

Kongekrabbesafari er en ny næring, og dette er første året hvor kongekrabbekvoten til turistfiskeformål fiskes opp.

I en e-post til NRK skriver fiskeriminister Harald T. Nesvik at kongekrabbekvoten til turistfiske har økt betraktelig under hans regjering, fra 2 tonn til 16 tonn.

I år har man redusert til 10 tonn fordi totalkvoten for kongekrabbe gikk ned fra 1750 tonn i fjor til 1400 tonn i år.

Kongekrabben var i utgangspunktet en svartelistet innvandrer i norske farvann, men nå forsøker man å forvalte den godt.

– Havressursloven pålegger oss å stoppe fisket når en fastsatt totalkvote er fisket opp, forklarer Nesvik.

Harald T. Nesvik

Harald Tom Nesvik (Frp) ble utnevnt til fiskeriminister i Erna Solbergs regjering i august i fjor.

Foto: Morten Andersen / NRK

Fiskeriministeren påpeker videre at kvoten til turistfiske er en avsetning til en aktivitet som skal gi en opplevelse, hvor det er opplevelsen som er innsatsfaktoren – ikke mengden kongekrabbe som fiskes.

– Dersom turistbedriften trenger kongekrabbe til servering og konsum, så står alle fritt til å kjøpe dette fra dem som driver et ordinært yrkesfiske etter kongekrabbe, sier Nesvik.

– Safari i akvarium

Siden fiskeriministeren ikke kommer med noen løfter om større kvoter, betyr det
at næringen må finne andre løsninger.

I Varangerfjorden vurderer Bekkelund å følge fiskeriministerens råd om å kjøpe inn krabbe til turistene, men det er med bismak:

– Det blir en kvasiløsning hvor vi da setter krabber ut i teinene selv og det er ikke den opplevelsen vi ønsker å gi. Vi selger et kvalitetsprodukt, mens dette blir nesten som å ta med folk på fisketur i et akvarium. Jeg tror ikke vi er tjent med det, sier han.

Bekkelund mener næringen er nødt til å ha større forutsigbarhet og styring på egne ressurser.

– Bråstoppen i fisket står i sterk kontrast til offentlige målsettinger om at turistfiskenæringen skal være et satsingsområde i nord, fastslår han skuffet.

  • Les også: Frykter tjuvfiske skal gi kongekrabbe-krakk
  • Kongekrabben (Paralithodes camtschaticus) er en ny krabbeart her i Norge. Den kommer opprinnelig fra Russland. Den blir kjempestor, omkring 5 kg tung og 50 cm i diameter .. noen ganger over en meter mellom ytterst på bena.
I Polaria i Tromsø forsker de på kongekrabbene.

    Kongekrabben (Paralithodes camtschaticus) er en ny krabbeart her i Norge. Den kommer opprinnelig fra Russland. Den blir kjempestor, omkring 5 kg tung og 50 cm i diameter. noen ganger over en meter mellom ytterst på bena. I Polaria i Tromsø forsker de på kongekrabbene.

Nyheter fra Troms og Finnmark