Gutter mishandlet og drepte måse - delte på Snapchat

Noen gutter filmet at de mishandlet en måse ved å tråkke på hodet til den døde, og spredte videoen på snapchat. NOAH anmelder stadig flere for dyremishandling.

død måke

NOAH har hittil i år anmeldt flere saker enn foregående år. Senest mandag denne uken ble en sak der flere måser ble skutt og drept med luftgevær i Vikhammer anmeldt.

Foto: Helene Kristiansen / Malvikbladet

– I slutten av juni fikk vi melding om en snapchat sendt ut av to gutter, hvor de to har filmet at de selv mishandler en måse ved å stå på hodet til måsen. NOAH fikk videre beskjed om at måsen døde av skadene den var påført, sier Siri Martinsen, leder for NOAH – for dyrs rettigheter.

NOAH anmelder stadig flere brudd på dyrevelferdsloven til politiet, og den siste tiden har spesielt måser vært svært utsatt for grov mishandling og sadistiske handlinger av mennesker.

Bare den siste måneden har NOAH anmeldt fire alvorlige mishandlingssaker mot måser. I alle tilfellene har måsene dødd av mishandlingen.

– NOAH reagerer sterkt på at noen finner det underholdende å påføre dyr lidelse. Å filme mishandling av dyr med døden til følge og sende ut som underholdning viser alvorlig mangel på empati for dyr, og er naturligvis også et brudd på dyrevelferdsloven og naturmangfoldsloven, sier Siri Martinsen.

NOAH har anmeldt hendelsen til politiet og understreker at denne type kriminalitet mot dyr er viktig å rettsforfølge.

Noen gutter filmet at de mishandlet en måse ved å tråkke på hodet til den døde, og spredte videoen på snapchat.

– Saken blir etterforsket

Politioverbetjent, Hans Martin Moen, ved Troms politidistrikt kan bekrefte at de har fått oversendt en anmeldelse onsdag der to navngitte personer skal ha drept en måse.

– Denne saken blir etterforsket på vanlig måte. Det er ikke sånn at vi henlegger saker der det er kjent gjerningsmann. Det vil bli gjort undersøkelser med hva som har skjedd her, og det er dyrevelferdsloven som eventuelt er overtrådt her, sier Moen til NRK.

Han forteller at strafferammen i dyrevelferdsloven er bøter eller fengsel i inntil et år, eller begge deler.

– Hvis det er en veldig grov overtredelse, så kan de straffes med fengsel inntil tre år. Sånn sett er det veldig alvorlige straffetrusler, men vi får se hva denne saken bringer. Vi må undersøke først, sier politioverbetjenten.

Hans Martin Moen

Politioverbetjent ved Troms politidistrikt, Hans Martin Moen sier at saken blir etterforsket på vanlig måte.

Foto: Ørjan Rodal Hansen

Skutt flere måser fra veranda i et boligfelt

Tidligere denne måneden anmeldte NOAH også Hydro i Høyanger. Dyrevernerne mener det har pågått drap av måseunger med smertefulle metoder i flere år.

For bare noen dager siden anmeldte NOAH en person for å ha skutt flere måser fra sin veranda i et boligfelt i Mastrevikane, og senest mandag denne uken enda en sak der flere måser ble skutt og drept med luftgevær i Vikhammer.

NOAH har hittil i år anmeldt flere saker enn foregående år, og får også flere direkte tips fra publikum om saker folk ønsker bistand til å anmelde.

Siri Martinsen, NOAH

Leder for NOAH, Siri Martinsen, sier at de reagerer sterkt på at noen finner det underholdende å påføre dyr lidelse.

Foto: Bente Isefjær

– Det er tydelig at publikum er opptatt av å beskytte dyr mot ulovlig mishandling, og positivt at vi får tips. Det er viktig at vold mot dyr tas på alvor, også av politiet. Dette er noe NOAH har jobbet spesielt mye med de siste årene, sier Martinsen.

– Ser ingen grunn til at politiet ikke skal følge opp

Martinsen sier at hun opplever at de forskjellige politidistriktene behandler saker om dyremishandling veldig ulikt. Hun mener saker som handler om vold mot dyr ofte henlegges av politiet.

– I alle de fire sakene vi har anmeldt måsemishandling denne måneden, har NOAH fått vitner i saken, og i tre av sakene både film og bildebevis, og ser ingen grunn til at politiet ikke skal kunne følge opp og gi et viktig signal utad, sier Martinsen.

Politioverbetjent, Hans Martin Moen, Troms politidistrikt sier at de ikke får inn mange slike saker.

– Men de blir etterforsket så fremst vi har noe å undersøke. At vi har noen spor og gå videre på, sier Moen.