Stilte spørsmål om forurensing i 1986 – fortsatt er utslippene enorme

Norsk-russisk miljøsamarbeid markerer denne uka 25-årsjubileum, men fortsatt har ikke samarbeidet fått stanset den største miljøsynderen i nord.

Nikel-verket i Russland

De enorme utslippene fra Nikel-verket har pågått i mange tiår. Fortsatt har ikke det norsk-russiske miljøsamarbeidet klart å få ned utslippene som ofte blir ført med vinden over norskegrensa.

Foto: Amund Trellevik/NRK

– Russiske industrieiere som tjener milliarder må få klar beskjed om å stanse den hensynsløse forurensingen av Arktis, sa ordfører Rune Rafaelsen i Sør-Varanger i sin innledningen under jubileumsfeiringen i Oslo tirsdag.

Innlegget hadde klar adresse til miljøvernministrene fra Norge og Russland, og falt ikke i god jord.

– Det ble en litt sur stemning i møtet, men jeg har bodd i området og syntes det er ille at man ikke har klart å komme nærmere på de tjuefemårene man har hatt et samarbeid, sier Rafaelsen.

Rune Rafaelsen

Ordfører i Sør-Varanger, Rune Rafaelsen, mener det er helt urimelig at folk skal tjene seg til milliardærer på å forurense Arktis, og viser til eierne av Nikel-verket som ligger få kilometer fra den norske grensen.

Foto: Ida Karine Gullvik / NRK

Nikel-verket overstiger Norges samlede utslipp

Det er forurensinga fra smelteverket i Nikel som de to lands myndigheter ikke har klart å få slutt på, til tross for at spørsmålet ble tatt opp allerede i 1986. Sjefingeniør hos Fylkesmannen i Finnmark, Per Einar Fiskebeck, var med på det møtet.

– Det var daværende fylkesmann (i Finnmark) Anders Aune som tok et initiativ til å arrangere det første møtet i juni 1986. Det var et vellykket møte der vi diskuterte saker rundt utslipp ifra Petsjenga-Nikel-verket, sier Fiskebeck.

Men utslippene fra Nikel-verket har ikke stanset og verket slipper i dag ut 90 000 tonn svoveldioksid i året. Det er tre ganger så mye som Norges samlede utslipp, og mye av forurensingen havner på norsk side i Øst-Finnmark.

Norilsk-Nickel-konsernet sier de nå har planer om å få redusert utslippene ved renere produksjon i nye ovner fra år 2019. De har presentert store planer også tidligere uten at noe har skjedd.

  • En av hovedeieren av Norilsk Nickel er Russlands rikeste mann – oligarken Vladimir Potanin. Ifølge Forbes har Potanin en formue på 12,6 milliarder dollar.

earth.nullschool.net

På norsk side av grensen måler Norsk institutt for luftforskning utslippene fra Nikel. Ifølge målingene har utslippene økt, noe som påvirker Pasvikdalen og Jarfjorden. Her kan du se hvor mye forurensing som kommer over grensa fra Russland. Ut ifra denne skjermdumpen i august 2016, ser en at det er høy konsentrasjon av svoveldioksid som kommer inn over Øst-Finnmark.

Foto: earth.nullschool.net / Skjermdump

Ba russisk minister om å ta grep

Den russiske naturressursministeren, Sergej Donskoj, var selv og besøkte Nikel i januar, noe som Rafaelsen trakk fram i sin innledning.

– Jeg påpekte at han selv var i Nikel i januar og er kjent med de ødeleggelsene det har resultert i rundt Nikel. Det er på tide at vi som politikere og han som minister tar ansvar for å stanse dette, sier ordfører Rune Rafaelsen.

Klima- og miljøminister, Vidar Helgesen, hadde avsatt hele dagen til jubileumsfeiringen og møter med sin russiske kollega. 25 år med miljøsamarbeid har ført til resultater, sier Helgesen.

Vidar Helgesen

Miljøvernminister Vidar Helgesen sier det er uakseptabelt høye forurensningsnivåer fra Nikel-verket og at dette utgjør en stor miljørisiko for lokalbefolkningen på begge sider av grensen.

Foto: Synnøve Horvei / NRK

– Akkurat nå er jeg veldig opptatt av en stor ting som skjer neste måned, nemlig uttransportering av radioaktivt avfall fra Andrejevabukta omsider kommer i gang. Vi har hatt et veldig godt samarbeid mellom mange år for å sikre og bedre sikkerheten der, og for å redusere faren for radioaktiv forurensing.

Men det er altså områder samarbeidet ikke har gått like bra.

– Jeg tror ærlig talt at det dreier seg om sterke interesser på russisk side. Det er mye penger å tjene for dem som står bak Nikel-verket. Vi har hatt en veldig åpen og direkte diskusjon i dag der utålmodigheten fra norsk side har vært klart kommunisert, både fra meg og fra ordføreren i Sør-Varanger, sier Vidar Helgesen og ber om russisk handling.

Miljøsenter Nikel

Nylig åpnet dette miljøsenteret i Nikel. Norilsk-Nickel, som eier smelteverket i Nikel, står for finansieringen av senteret som både russisk og norsk side håper skal bli et senter for miljøspørsmål og dialog i Arktis.

Foto: Amund Trellevik/NRK