Hopp til innhold

Stiller ut blodig fotokunst i Oslo

– Blod er liv og død, og alt det som er i mellom. Det er en egen spenning i det, mener fotograf Susanne Hætta. Nå stiller hun ut fotoprosjektet «Blood conversations» i Oslo.

 "Blood conversations"
Foto: Susanne Hætta / Susanne Foto

Som eneste Finnmarking stiller fotograf Susanne Hætta ut fotokunst i Oslo i desember på Norsk design- og arkitektursenter i Oslo, DogA. Prosjektet har fått navnet «Blood conversations».

– Blodet har en dobbelthet i seg. Det er rent og det er urent. Men det er det vi trenger for å leve, sier Hætta. Og hva kan du jobbe med som er større enn det?

Hun har forankret sitt prosjektet i sosialantropologiske teorier. Og er samtidig opptatt av at bildene skal være estetiske og spennende.

– Blod er noe vi trenger for å eksistere, men samtidig gir det et ubehag straks det er utenfor kroppen. Finnmarkinger har en annen holdning til blod enn folk lenger sør. Vi omgås det. Vi tar med oss barnehagebarn i reingjerdet for å se på slakting, og vi spiser for eksempel blodpølser, sier Hætta.

Susanne Hætta

Susanne Hætta i korridoren på NRK i Vadsø, etter at hun har vært gjest i Finnmarkssendinga for å fortelle om utstillinga i Oslo.

Foto: Stian Strøm

SENS&SANS

Susanne har jobbet med den velrennomerte fotografen Hans Olav Forsang. De er 13 som er med i mentorprogrammet Sens&Sans, og alle har jobbet med hvert sitt prosjekt i høst.

Det er niende gang Sens&Sans stiller ut etter et tre måneders mentorprogram
med bok og utstilling som sluttresultat.

– Vi har fotografert til hver eneste uke og jobbet intenst. Vi har gitt hverandre tilbakemelding og vi fått tilbakemelding på vårt arbeid fra mentor.

Hver eneste uke siden september har deltagerne hatt møter, og Susanne har deltatt på Skype siden det er langt fra Finnmark til hovedstaden. De andre deltagerne er fra Oslo og det sentrale Østlandet.

–Vi er blitt utfordret og vi er blitt presset i forhold til prosjektene våre. Vi er blitt utfordret på å gjøre nye ting og på å tørre og leke, forteller Susanne. Hun håper at hun også kan stille ut fotoprosjektet sitt i Finnmark i løpet av 2015.

DogA

Norsk design- og arkitektursenter skal fremme forståelse for, kunnskap om og bruk av design og arkitektur fra et nærings- og samfunnsmessig perspektiv.

Det ble etablert av Norsk Form og Norsk Designråd og åpnet for publikum 3. februar 2005. Senteret tilbyr skiftende design- og arkitekturutstillinger, debatter, seminarer og annet fagprogram, aktiviteter for barn, utleiemuligheter, butikk og kafé.

Utstillingen åpnes på DogA søndag 14. desember kl. 13.00. Også denne gangen samarbeider SENS&SANS med =OSLO, som er norges første gatemagasin og et talerør for sosialt utstøtte, fattige, rusmisbrukere og andre vanskeligstilte.

=Oslo får overskuddet av det første bildet til hver av fotografene som selges.

Siste fra Troms og Finnmark