Stiller strenge krav til Statoils leteboring ved Bjørnøya

Statoil planlegger å starte leteboring utenfor Bjørnøya i oktober i 2010. I den forbindelse går nå Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) ut og stiller strenge krav.

Bjørnøya
Foto: Jone Nyborg

Letebrønnen ligger 200 kilometer fra land, og 210 kilometer fra Bjørnøya, men bare 145 kilometer fra området rundt Bjørnøya som er definert som særlig verdifullt og sårbart i miljø- og ressurssammenheng.

Oljedriftssimuleringer som er gjort viser at olje ikke vil nå land eller iskanten ved en eventuell utblåsning, men Klif velger likevel å stille krav om at akutt forurensning skal oppdages innen en time.

– Dette kravet er strengere enn det som er lagt tul grunn i statoils beredskapsanalyse, sier seksjonssjef Hanne Marie Øren i Klif.

Det stilles også krav til at systemer for opptak av olje skal være på plass innen to timer, og Klif understreker Statoils plikt til å ha tilstrekkelig kompetanse og systemer for å håndtere overvåkningsresultater og beredskapsmateriell.

Lite lys og fare for ising

Det planlegges å gjennomføre boringen i en periode av året med dårlige lysforhold, og derfor krever Klif at Statoil har rask tilgang til overvåkningsutstyr som fungerer godt i mørke.

Kravet kan for eksempel oppfylles ved bruk av oljedetekterende radar i kombinasjon med luftbåren infrarød overvåkning, mener Klif.

Klif trekker også frem ising som et problem, og forutsetter at leteaktiviteten tilpasser dersom nedising tilsier at beredskapstiltak ikke kan iverksettes.