Hopp til innhold

Tysk turist omkom – stiller spørsmål rundt skredvarslingen for utlendinger

Tirsdag omkom en tysk turist i et fjell lokalbefolkningen holder seg unna på vinterstid. Er skred- og værvarslingene for turistene god nok, spør meteorolog.

Skred i Lyngen

Redningsmannskaper ved skredet på Fastdalstinden i Lyngen kommune.

Foto: Lyngen Røde Kors

Eirik Samuelsen

Meteorolog Eirik Samuelsen stiller spørsmål til vær- og skredvarslingen for turister etter dødsskredet i Lyngen.

Foto: NRK

– Dersom utlendinger skal få med seg vær- og skredvarsling når de er i Norge, er informasjonen de får ofte litt begrenset. Det ligger mye mer-informasjon i de norske varslingene, sier meteorolog ved Værvarslinga for Nord-Norge, Eirik Samuelsen.

Tirsdag omkom en tysk turist etter et snøskred på Fastdalstinden i Lyngen kommune i Nord-Troms. Mannen var en del av et følge bestående av to tyske og to finske turister. Fastdalstinden er et fjell lokalbefolkningen holder seg unna når skredfaren er som den er nå i området, på faregrad tre.

Varierende informasjon

Skredvarslingstjenesten Varsom.no er en del av Europeisk skredvarslingsforening, og har varsling på engelsk. Det samme har Yr.no. Men informasjonen som gis på engelsk er ikke like detaljert som på norsk.

– Vi vet at mange utlendinger ferdes i fjellet, og synes det er viktig at de får en grunnleggende forståelse for de farene som er, sier Rune Engeset seksjonsleder for skredvarslingen for Norges vassdrags- og energidirektorat på Varsom.no.

– Vi gir en oppsummering av de viktigste punktene i varselet, i tillegg til utfordringene som ligger i snølagene i den aktuelle varslingsområdet. Detaljerte analysen av snødekket og værmeldingene kommer ikke med på engelsk, men de er jo tilgjengelig på Yr.no og andre steder.

Er informasjonen som gis god nok?

– Det må du nesten spørre brukerne om. Vi prøver å gjøre hovedutfordringene og farene i varslingsområdet lett å forstå.

Innsatsleder Stig Rasmussen i politiet forteller om skredet som kostet en tysk turist livet.

Innsatsleder Stig Rasmussen i politiet forteller om skredet som kostet en tysk turist livet.

Lokale forskjeller

Engeset sier det man heller burde se på hvor vidt turistene vet hvor de skal gå for å få den nødvendige informasjonen om vær og skred før de setter ut på tur. Og får støtte hos politimesteren i Troms, Ole B. Sæverud.

– Vi har vært med på diskusjoner med tanke på skredvarsling på engelsk. Jeg tror turistnæringen må ta inn over seg at det stille store krav til sikkerheten til skiturister, men jeg tror også både turistaktører og offentlige reiselivsaktører bør sørge for å ha den type informasjon tilgjengelig på plass når man drar folk opp i fjellet, sier Sæverud.

– Det handler vel så mye om at det er store lokale forskjeller fra fjell til fjell og måned til måned. Informasjon de lokale sitter på, og den må deles for at det skal bli tryggest mulig å ferdes i fjellet, fortsetter han.