Hopp til innhold

Sterke reaksjoner på Riksrevisjonens rapport – Ap krever at regjeringa trekker kvotemeldinga

Etter Riksrevisjonens kritikk av Norges fiskeripolitikk, tar flere til orde for å utsette Stortingets behandling av kvotemeldinga. Mens politikerne «bak rattet» mener det er unødvendig.

Fiskebåt på skreifiske.

Riksrevisjonen mener høyere kvotepriser de siste årene gjør det dyrt og vanskelig for unge fiskere å etablere seg, som man trenger for å opprettholde aktivitet og bosetting langs kysten.

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Arbeiderpartiets fiskeripolitiske talsperson, Cecilie Myrseth, mener det er uforsvarlig å ferdigbehandle kvotemeldinga uten å ta inn over seg den alvorlige kritikken fra Riksrevisjonen.

Kvotemeldinga er myndighetenes forslag til nye endringer innenfor regelverket innenfor fiskerinæringa, og skal behandles på Stortinget neste uke.

– Nå må vi rykke tilbake til start, sier Myrseth.

Hun sier at rapporten fra Riksrevisjonen målbærer den samme bekymringen som Arbeiderpartiet har vært opptatt av i arbeidet med kvotemeldinga.

– Vi har sett små kystsamfunn bli svekket, ressursene havner på færre hender og det blir stadig større båter. Mens lønnsomheten i flåten har styrket seg, har aktiviteten på land blitt mindre.

Tirsdag la Riksrevisjonen fram sin gransking av Norges fiskeripolitikk. De retter sterk kritikk mot en rekke områder, og mener blant annet at endringer i kvotesystemet ikke ble godt nok utredet.

Cecilie Myrseth i Troms Ap

Cecilie Myrseth (Ap) mener det vil være uforsvarlig å behandle kvotemeldinga neste uke.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

– Skylder en av landets viktigste næringer å lytte på Riksrevisjonen

Næringskomiteen på Stortinget skal etter planen gi sin innstilling til kvotemeldinga torsdag denne uka, før behandlinga i Stortinget neste uke.

– Det vil være uforsvarlig å behandle meldinga når vi ser at også Riksrevisjonen påpeker at endringer i kvotesystemet må konsekvensutredes grundig. Dette har ikke regjeringa gjort, sier Myrseth.

Hun mener vi skylder en av landets viktigste næringer å få gjennomført utredningene og tiltakene som Riksrevisjonen etterlyser.

– «Galemattias» å ikke utsette kvotemeldinga

Toine C. Sannes, fiskeripolitisk talsperson i Miljøpartiet De Grønne, mener det vil være «galemattias» av regjeringa å presse gjennom en stortingsbehandling av den fremlagte kvotemeldinga om få dager.

En alvorstynget listetopp for MDG i Nordland, Toine C. Sannes, poserer på kaia i Bodø

Toine C. Sannes (MDG) mener granskingen er dermed en videreføring av kritikk over flere år, som ikke lengre kan skyves under teppet.

Foto: Markus Thonhaugen / NRK

– Dette vil pulverisere den siste rest av tillit, som finnes mellom myndighetene og kystens folk.

Sannes mener statsråden må sørge for å utsette behandlingen, og brukte tid på å gå gjennom innholdet i granskingen fra Riksrevisjonen.

– Riksrevisjonen gir ris på rumpa til hele Stortinget

Leder i Natur og Ungdom, Therese Hugstmyr Woie, mener politikerne har lukket øynene i altfor mange år til den skumle utviklinga innen fiskeri langs kysten.

– Det selv om fiskere, kystsamfunn og miljøvernere har protestert gang på gang.

Organisasjonen mener behandlinga av kvotemeldinga må utsettes. Woie mener dagens løp gir liten tid for politikerne å sette seg inn i den omfattende kritikken.

– Før de endrer politikken, må de vite om dagens politikk er forsvarlig eller ikke.

Therese Hugstmyr Woie, leiar i Natur og Ungdom

Therese Hugstmyr Woie, leder i Natur og Ungdom, mener det er på tide at regjeringen dropper strategien om at rike redere skal bestemme hvor, hvordan og hvem som skal få fiske i Norge.

Foto: THOR DUE / THOR DUE

– Alltid rom for forbedring

Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen sier de tar det Riksrevisjonen påpeker til etterretning, og vil følge det videre opp. Han sier han samtidig er glad for at Riksrevisjonen ikke avdekket alvorlige feil og mangler ved forvaltninga.

– Slik vi forstår Riksrevisjonen har dette hatt alvorlige konsekvenser for noen kystsamfunn, mens det for andre kystsamfunn har vært en positiv utvikling. Undersøkelsen tar for seg en periode på over 15 år, så det er nok en del av den ordinære samfunnsutviklingen vi også ser resultatet av, sier Ingebrigtsen til NRK.

Fiskeriministeren sier at kvotemeldinga som ligger til behandling i Stortinget har flere forslag til endring, som for eksempel vil føre til at unge lettere kan komme inn i næringa.

Ingebrigtsen sier Stortinget selv må ta stilling til om behandlingen av stortingsmeldinga bør utsettes.

– Jeg konstaterer også at vi har lyktes veldig i å forvalte fiskebestandene bærekraftig gjennom de siste 20 årene, og fått til økt lønnsomhet og verdiskaping i næringa. Det er også veldig viktig.

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H)

Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen synes det er bra at Riksrevisjonen går gjennom forvaltninga, og at det alltid er rom for forbedring.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Ikke grunnlag for å skrote kvotemeldinga

Finnmarkspolitiker og medlem av næringskomiteen i Stortinget, Bengt Rune Strifeldt (Frp), mener det ikke er mye overraskende i rapporten. Han ser at det har vært utfordringer innenfor næringen, men påpeker også at lønnsomheten har økt betraktelig innenfor alle flåtene.

For ham er det også viktig å få fram at selv om en del kystsamfunn har opplevd negative konsekvenser, så har faktisk over halvparten av kommunene i Finnmark opplevd en oppgang innenfor næringen de siste årene.

Bengt Rune Strifeldt

Medlem av næringskomiteen i Stortinget, Bengt Rune Strifeldt (Frp), sier det er momenter som pekes på i rapporten som har vært uheldige, og som vil rettes opp.

Foto: Presse

– Så alt er ikke svart, sier han.

Han sier likevel at næringskomiteen vil se på anbefalingene i rapporten, og forsøke å rydde opp i det som har vært problematisk – noe han mener kvotemeldinga som ligger på bordet allerede gjør.

– Jeg ser ingenting i denne rapporten som gir grunnlag for å skrote kvotemeldinga. Den tror jeg er veldig fornuftig at man vedtar, men med de nødvendige justeringene. Det er viktig for å skape stabilitet og forutsigbarhet i en veldig viktig næring, sier Strifeldt.

Advarer mot å utsette arbeidet

For Tom-Christer Nilsen (H), som er saksordfører for arbeidet med kvotemeldinga i næringskomiteen, er rapporten fra Riksrevisjonen en bekreftelse på at kvotemeldinga må vedtas.

– Noen av de tingene som poengteres i rapporten har vi allerede inkludert i kvotemeldinga. Så vi har påpekt det selv før de gjorde det, sier Nilsen.

Han nevner blant annet ordninger som skal hindre at enkeltfiskere bygger seg større, noe som vil sørge for at flere små fiskere holder på blant kysten – som igjen vil slå positivt ut for kystsamfunnene. Nilsen viser også til nye rekrutteringsordninger, som han mener vil gjøre det enklere for unge å etablere seg.

– Jeg vil advare mot å utsette kvotemeldinga. For det første trenger fiskerne avklaring. Det tar tid å innrette seg etter nye regler, sier han.

– For det andre er det kvotemeldingen som kan endre systemet og gjøre det bedre. Da må man ikke bremse den prosessen.