Sterke protester mot nye vindkraftplaner

Torsdag kveld inviterte Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til folkemøte i Kattfjord.

Møte om vindmøller i Kattfjorden

Stort oppmøte på folkemøtet om vindkraftverk i Kattfjord.

Foto: TOVE JENSEN / NRK

Mange av innbyggerne i bygda Sjøtun i Kattfjord utenfor Tromsø er imot at Nord-Norges største vindmøllepark skal bygges på Kvitfjell og Raudfjell.

Nå viser det seg at utbyggingen blir svært kostbar, og derfor ønsker utbyggeren å endre på flere punkt i den opprinnelige søknaden.

Endringen innebærer ny adkomstvei fra Sørfjorden til Sandhaug, og videre inn i planområdet. Det søkes også om å benytte eksisterende moloanlegg i Sørfjorden/Sjøtun for ilandføring av turbinkomponenter.

Viktoria Berglund

Viktoria Berglund, en av deltakerne på folkemøtet i Kattfjord.

Foto: TOVE JENSEN / NRK

Tenker på saken døgnet rundt

Om det tidligere var dårlig stemning for utbyggingen av vindkraftverket i Kattfjord, så ble den langt fra bedre under torsdagens møte. Anleggsveien som opprinnelig var planlagt å gå i tunneler inne i fjellet skal legges forbi både barnehage og skole.

En av dem som deltok på folkemøtet var småbarnsmor Viktoria Berglund. Hun er fortvilet over planene som ble presentert.

– Jeg tenker på dette dag og natt, og vi har satset alt på en fremtid i Kattfjorden, nå er jeg bare nedfor, sa Berglund.

– Dette er et overgrep, dere bryr dere ikke om hva innbyggerne mener, det eneste som avgjør noe i denne saka er pengene, sa innbygger Stig Korsberg da han det var hans tur til å ta ordet under møtet.

Utenlandske investorer

Olje- og energidepartementet ga Norsk Miljøkraft Raudfjell AS tillatelse til å gå i gang med byggingen av vindkraftverket i mai 2015, og da var planen at anlegget skulle stå ferdig to år etter.

Johnny Sørensen i Norsk Miljøkraft uttalte tidligere i vår at han hadde solgt seg ut av prosjektet, og at det nå var overtatt av utenlandske investorer.

Under møtet var investorene representert ved advokat Søren Lous, og han bekreftet at det er tyske selskap som skal inn som investorer.

NVE skal si ja eller nei til søknaden som foreligger. Seksjonssjef Arne Olsen sier at møtet ikke gjør avgjørelsen noe lettere.

– Dessverre så har det vist seg at i mer enn halvparten av sakene vi har hatt til behandling, så har det vært lignende bastant motstand mot tiltak, sa Olsen.

Ingen av innbyggerne som tok ordet under torsdagens møte var positiv til endringene som ble lagt frem.