Stengte arbeidsplasser etter sjokkfunn: – Potensiell brannfelle

Under en kontroll i Troms ble det avdekket ulovlige boforhold for utenlandske arbeiderne. Også på byggeplassen var det store brudd på sikkerheten.

Under en kontroll i Salangen ble det avdekket at flere arbeidsgivere bodde i en potensiell brannfelle. Her er en ovn på teppegulv, som er tilkoblet strøm og er i bruk.

I boligen til arbeiderne ble det blant annet funnet en ovn på et teppegulv. Ovnen var tilkoblet strøm.

Foto: Politiet

– Avvikene var så alvorlige at strømmen i boligen ble stengt av. Vi har opprettet straffesak, sier lensmann i Midt-Troms, Andreas Nilsen.

13. november gjennomførte flere etater kontroll av en byggeplass i Midt-Troms. Arbeidernes boliger ble kontrollert. Både politi, Arbeidstilsynet, Skatteetaten, El-tilsyn og brannvesen var med.

På byggeplassen ble det funnet flere brudd på sikkerheten. Arbeidet ble umiddelbart stanset. De ansatte manglet også verneutstyr og arbeidsklær. Arbeidere opplyste under kontrollen at de selv måtte betale for arbeidsklær.

Funnene på arbeidsplassen følger tilsynet opp.

Demonert ovn tilkoblet strøm og i bruk var noe av det etatene fant under en kontroll i Salangen.

I boligen ble det funnet en demontert ovn som var tilkoblet strøm. Politiet sier funnene er nedslående. Arbeidstilsynet vil gi arbeidsgiver pålegg om å ordne forsvarlig boplass til arbeiderne.

Foto: Politiet

– Graverende funn

Politiet følger opp funnene i boligen. De beskriver det som nedslående. Nilsen sier de har startet etterforskning av saken.

– Det var ganske graverende. Det var en leid bolig. Vi fant blant annet ut at strømanlegget var manipulert.

Nilsen forklarer at det betyr at det var satt inn sikringer som tillater større strømbelastning enn hva anlegget tåler.

– Fagfolk sier dette er en potensiell brannfelle, sier han til NRK.

Han legger til at det ville vært stor fare for brann i bygningen hvis dette ikke hadde blitt oppdaget.

– Dette er en utenlandsk bedriftseier som har vært i politiets søkelys tidligere. Alle arbeidstakerne var også utenlandske.

Ifølge Nilsen skal alle papirene til arbeiderne være i orden. Det var åtte personer som ble kontrollert.

Kontrolletater ved bopel i Salangen.

Flere etater gjennomførte kontroll ved en arbeidsplass i Midt-Troms tidligere i november. Andreas Nilsen sier at det i forkant av kontrollen var gjort forundersøkelser.

Foto: Politiet