Steinfunn kan bidra til mer kunnskap om jordskjelv

Forskere fra NTNU har gjort funn i Nord-Troms som kan bidra til mer kunnskap om hvordan jordskjelv oppstår. Bergarter som vanligvis befinner seg på 30 kilometers dyp, lå på bakken i fjellområdene ved Reinfjorden i Kvænangen kommune.

Geologi
Foto: Eric James Ryan / NTNU

Det som gjør funnene så spesielle, er at bergartene er bevart i relativt store biter. Det gjør at forskerne kan studere detaljer på et helt annet nivå enn tidligere.

Førsteamanuensis og geolog ved NTNU, Bjørn Eske Sørensen forklarer:

– Bergarter som dette finner man stort sett kun i bittesmå fragmenter. Her er de bevart fordi de ikke er ødelagt av omkringliggende steinmasser, sier han.

Geologi, Reinfjorden

Furene og skillelinjene i disse bergartene forteller historien om mektige krefter som for millioner av år siden møttes på 30 kilometers dyp. De unike steinmassene er synlige i fjellområdene i Nord-Troms.

Foto: Eric James Ryan / NTNU

Jordskjelv

Jordskjelv oppstår når spenningen bygges opp på grunn av bevegelser i jordskorpen eller øvre mantelen utløses. Store mengder energi frigjøres, og distribueres i form av seismiske bølger gjennom jorda. Det er disse bølgene som forårsaker ristingen som karakteriserer et jordskjelv.

Bjørn Eske Sørensen, NTNU

Førsteamanuensis og geolog ved NTNU, Bjørn Eske Sørensen (t.h.), håper funnene kan bidra til at områdene i Nord-Troms kan bli en geopark.

Foto: Eric James Ryan / NTNU

Funnene i Kvænangen er en del av Seilandsstrukturen. Den strekker seg fra Vest-Finnmark og inn i de nordøstlige delene av Troms. For millioner av år siden møttes bergartene på 30 kilometers dyp. Deretter ble de presset opp til jordoverflaten. CO2 - eller karbondioksid - er årsaken.

Laster kart, vennligst vent...

– Nå kan vi se at CO2 reagerer med steinmassene langt der nede. Vi får da en mye svakere bergart som beveger seg plutselig og meget fort. Vi får da et jordskjelv. Å kunne observere effektene på stein som ligger oppe i dagen er svært spesielt, og veldig sjeldent, sier Sørensen.

Reinfjorden i Nord-Troms

Funnene ble gjort på sensommeren i fjellområdene ved Reinfjorden i Kvænangen.

Foto: Eric James Ryan / NTNU

Ønsker geopark

Geologen håper funnene kan bidra til etableringen av en geopark i funnområdene.

– Jeg vil si det er realistisk, fordi dette er et internasjonalt og unikt geologisk område. Bergartene som ligger oppe i dagen er omtrent som et vindu inn til jordas indre, forklarer Sørensen.

Hensikten med en geopark er formidling av geologiens betydning. Målgruppene er lokalbefolkningen, skoler og turister.

Utstillingsvindu på tvers av fylkesgrensene

Magma Geopark er den andre europeiske geoparken i Norden. og består av kommunene Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal i Rogaland, samt Flekkefjord i Vest-Agder.

– Stein er jo ikke bare stein, sier daglig leder Pål Tjømøe.

Og fortsetter:

– Siden geoparken ble etablert, har vi sett en fordobling av turister som besøker vårt område. Vi har fått god kontakt med lokalbefolkningen, noe som er synlig gjennom bedriftsetableringer som jobber med lokal mat og turisme, understreker han.

Pål Tjømøe, Magma Geopark

Pål Tjømøe er daglig leder ved Magma Geopark i Rogaland.

Foto: Magma Geopark

– Hvilke kriterier legges til grunn for å kunne etablere en geopark?

– Først og fremst må man ha geologi av internasjonal betydning. Det er geologer fra Norges Geologiske Undersøkelse som verifiserer dette. Kommer man gjennom nåløyet, er dette første skritt i forhold til etableringen av en internasjonal geopark, sier Tjømøe.