Steinblokk som raste ned fra Gamanjunni i Kåfjord
Foto: Anita Boucht Løkvoll