Statsministeren skal finne ut om søringkarantene er lovlig

Statsministeren sier i ettermiddag at hun jobber med å finne ut om søringkarantenen er lovlig. Politiet ber regjeringen om å klarlegge situasjonen.

Erna Solberg og Bent Høie

Spørsmålet om de nordnorske kommunenes strenge koronatiltak har skapt ilter debatt i nord, og splittelse mellom kommuner og regjering.

Foto: Heiko Junge / Heiko Junge

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten.

Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

På pressekonferanse med statsministeren tirsdag ettermiddag spurte NRK om de strenge koronatiltakene Kommune-Norge har satt i verk er ulovlige.

– Nei, vi jobber nå med det spørsmålet. Vi mener at kommunene har en mulighet til å ha egne smittevernstiltak, de skal være relevante, de skal være forholdsmessige, sa statsminister Erna Solberg (H).

Kontroll av pasienter på Alta lufthavn i Finnmark

Osloflyet har landet i Alta, passasjerene får beskjed om at de er satt i karantene.

Foto: Christian Kråkenes / NRK

Næringslivet beklager seg for at de lokale koronatiltakene skaper problemer for dem, men nordnorske kommuner har ikke vært til å rikke, selv etter at justisministeren ba dem fjerne flere restriksjoner sist fredag.

– Dette tror jeg er viktig, alle steder i dette landet er vi opptatte av at jobben skal være der etter på. Da må vi sørge for at tiltakene våre tar hensyn til smittevern, men samtidig at vi tar vare på jobbene.

Politiet ber om klargjøring fra regjeringen

I går gjorde regjeringen det klart at politiet ikke skal prioritere å håndheve de kommunale smitteverntiltakene.

Visepolitimester Einar Sparboe Lysnes i Troms politidistrikt ber nå justisdepartementet om å si klart fra om lovligheten av disse vedtakene.

Einar Sparboe Lysnes

Visepolitimester Einar Sparboe Lysnes i Troms politidistrikt mener regjeringen må si fra om lovligheten.

Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB

– Politiet har behov for at departementet avklarer rammene for hvor langt kommunene kan gå for å regulere bevegelsesfriheten til borgerne. Det er uheldig at det hersker usikkerhet rundt ellers gode smitteverntiltak, sier Lysnes.

De lokale koronareglene har vært gjenstand for sterk kritikk fra juristhold. Advokat John Christian Elden sier til Nordlys tirsdag at lovligheten er tvilsom.

– Det justisministeren etter en vurdering sier skal være lovlig i Norge, kan ikke kommunene si er forbudt, sier Elden ifølge Nordlys.

Professor Hans Petter Graver, som var sentral i kritikken av koronaloven sist uke, kaller påleggene ulovlige frihetsberøvelser.

Fylkesmannens eksperter uenige

Regjeringen ga før helgen fylkesmennene beskjed om å finne ut om søringkarantene og de andre omdiskuterte tiltakene ulike kommuner har satt i verk er lovlige.

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har satt ned en hurtigarbeidende arbeidsgruppe som har sett på muligheten for å komme fram til ensartede regler for kommunene i nord.

– Den siste uken har vi jobbet sammen med KS og representanter fra kommunene i Troms og Finnmark for å se på muligheten for å harmonisere lokale karantenebestemmelser. Fylkesmannen har koordinert og veiledet i arbeidet og arbeidsgruppa har hatt to møter, sier fylkesmann Elisabeth Vik Aspaker i en pressemelding sendt ut tirsdag ettermiddag,

– De har så langt ikke lykkes med å komme til enighet. Nå avventer vi hva som kommer fra nasjonale myndigheter.

Elisabeth Vik Aspaker

Fylkesmann Elisabeth Aspaker i Troms og Finnmark har jobbet siden forrige uke med å finne ut om kommunene bryter loven med sine smitteverntiltak.

Foto: Tonje Hareland / NRK

Fylkesmannen har sittet i videomøte med ordførerne i fylket tirsdag ettermiddag, og gått gjennom de kommunale tiltakene mot korona. Det er fylkesmannens oppgave å se til at kommunene driver lovlig.

– Ettersom kommunen er et eget folkevalgt forvaltningsnivå med selvstendig lovpålagt ansvar, skal myndigheten til å gjennomføre en lovlighetskontroll benyttes med varsomhet. Derfor vektlegger vi informasjon og veiledning overfor kommunen, framfor kontroll av deres vedtak, står det i pressemeldingen.

Ber om fellesregler for Nord-Norge

Fylkesmannen ber også sentrale myndigheter om å få på plass egne karanteneregler for Nord-Norge.

– Vi har spilt inn til Helsedirektoratet at det vil være hensiktsmessig med felles karanteneregler for Nord-Norge. Fylkesmannen vil etter dette forholde seg til det sentrale myndigheter beslutter, sier Aspaker.

Vil ikke rette seg etter regjeringens bønn

Påleggene fra kommunene har skapt problemer for mange næringsdrivende, og regjeringen mener de hindrer frakt av varer og medisiner. Sist fredag ba justisministeren om at restriksjonene måtte oppheves.

Det har ikke kommunene nordpå vært interessert i høre på. Ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) i Tromsø har gitt klar beskjed om at søringkarantenen og andre restriksjoner blir opprettholdt.

Gunnar Wilhelmsen (Ap)

Ordfører Gunnar Wilhelmsen i Tromsø er blant de mange ordførerne som har protestert på beskjeden fra regjeringen, og opprettholdt strenge, lokale tiltak.

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Mer om koronaviruset

Status Norge

Sist oppdatert: 23.04.2021
3 177
Smittede siste 7 dager
194
Innlagte
736
Døde
1 189 900
Vaksinerte