Hopp til innhold

Støre mintest avdød Ap-topp: – Visste eg kunne ringe Bjørn Inge om alt som handla om nord

Den høgt respekterte fylkesrådsleiaren i Troms og Finnmark blei torsdag bisett frå Kåfjord kirke i Nord-Troms. Statsministeren, fiskeri- og havministeren og sametingspresidenten var blant dei som deltok i gravferda.

Begravelse Bjørn Inge Mo

Fylkesrådsleiar i Troms og Finnmark, Bjørn Inge Mo, blei bisett i dag, torsdag, i Kåfjord kirke.

Foto: Sveinung Åsali / NRK

Det var som noko blei veldig stille den morgonen vi fekk den sorgfulle beskjeden om at Bjørn Inge Mo hadde sove inn, sa statsminister Jonas Gahr Støre i gravferda til Bjørn Inge Mo i Kåfjord kirke.

10. juli døydde den profilerte Ap-politikaren og fylkesrådsleiaren i Troms og Finnmark fylkeskommune brått og uventa av hjartestans. Han blei 54 år gammal.

Bjørn Inge Mo

Bjørn Inge Mo blir kalla «ein bauta frå nord» av statsminister Støre.

Foto: SUNNIVA TONSBERG GASKI / SUNNIVA TONSBERG GASKI

Mo hadde lang fartstid i politikken. Han var lenge leiar av Troms Arbeidarparti og var også sametingsrepresentant. Mo var også ordførar i Kåfjord kommune i tolv år.

Under gravferda var både sametingspresident Silje Karine Muotka og statsminister Jonas Gahr Støre til stades. Det var også fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

– Ein bauta frå nord

Eg visste eg kunne ringe Bjørn Inge om alt som handla om nord, om fylke som blei tvinga saman eller skulle skilje lag. Kven kunne leie arbeidet med noko så krevjande? Bjørn Inge kunne, seier statsministeren i talen.

I talen trekker Støre særleg fram tilliten Arbeidarpartiet hadde til Mo, kampen hans for det samiske og solidariteten og medmenneskelegdommen hans.

Jonas Gahr Støre

Jonas Gahr Støre etter han hadde heldt minnetale for Bjørn Inge Mo.

Foto: Sveinung Åsali / NRK

Vi i Arbeidarpartiet markerer at vi har mista ein av våre mest solide tillitsvalde. Ein som vi likte å kalle ein «bauta frå nord».

Sametingspresident, Silje Karine Muotka, viser til arbeidet Mo gjorde for det samiske samfunnet og samar sine rettar.

Vi har mista ein god samarbeidspartnar og ein god politisk leiar, som også jobba for samiske og kvenske saker, seier Muotka i gravferda.

Silje Karine Muotka i Bjørn Inge Mo sin begravelse.

Sametingspresident, Silje Karine Muotka i gravferda.

Foto: Sveinung Åsali / NRK

Høgt respektert

Fleire av dei som tala i gravferda trekte fram arbeidet Mo gjorde for nord i ei vanskeleg tid med fylkessamanslåing.

Han var fylkesrådsleiar i ei krevjande tid, der klokskap og ein samlande måte å vere på var avgjerande eigenskapar, seier leiar i Troms Ap, Nils-Ole Foshaug, i gravferda.

Også respekten og tilliten Mo hadde hos lokalbefolkninga, blei understreka.

Bjørn Inge Mo gravferd

Det var mange til stades i gravferda til Bjørn Inge Mo.

Foto: Sveinung Åsali / NRK

Dine gode, medmenneskelege eigenskapar i møte med folk er arven din til oss. Den må vi alle ta godt vare på, seier ordførar i Kåfjord kommune, Bernt Eirik Isaksen Lyngstad.

Framtid i Nord sende direkte frå gravferda. Sjå opptak frå gravferda her.