Ny E8 Ramfjord
Foto: Statens vegvesen

Statsbudsjett for Troms og Finnmark

Oppsummert

Regjeringen Solberg legger frem sitt forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2021 onsdag 7. oktober kl.10. Her kan du lese hva det betyr for Troms og Finnmark.

  • 100 millioner til kutt i klimagass

    Longyearbyen blir nå del av Klimasats-ordningen, der kommunene kan søke om penger til klimaprosjekt. I statsbudsjettet foreslår regjeringa å videreføre Klimasats med 100 millioner kroner. Pengene skal gå til prosjekter som kutter klimagassutslipp.

  • Penger til Kvænangsfjellet

    Regjeringen har satt av penger til utbygging av 13 kilometer med ny vei på E6 Kvænangsfjellet. Byggestart på strekningen er planlagt i 2021, og prosjektet planlegges ferdigstilt høsten 2024. Kostnaden er beregnet til rundt 1,7 milliarder kroner.