Hopp til innhold

Statsadvokaten ber om utvidet etterforskning av Hurtigruten

Statsadvokaten har sendt saken tilbake til politiet og ber politiet om å utvide etterforskningen av koronautbruddet på Hurtigrutens «Roald Amundsen».

Hurtigruten MS «Roald Amundsen» til kai i Tromsø etter koronautbrudd om bord.

Totalt ble over 70 personer smittet i utbruddet på MS «Roald Amundsen» som la til kai i Tromsø etter svalbardcruiset.

Foto: CHRISTIAN KRÅKENES / NRK

Politiet innledet etterforskning av selskapet i august i fjor. Det etter utbruddet der mer enn 70 personer ble smittet og 69 kommuner ble rammet av utbruddet på skipet.

Påtaleansvarlig Lisa-Mari Ellingsen sier til NRK at en innstilling tidligst vil være klar etter sommeren.

– Vi hadde et møte med statsadvokaten onsdag, og han anmodet om ytterligere etterforskningsskritt. Han ønsker å få avklart nærmere flere spørsmål, men jeg kan ikke gå inn på hvilken type etterforskningsskritt dette er.

Politiadvokat Lisa-Mari Ellingsen i Troms politidistrikt

Lisa-Mari Ellingsen har i ledet den snart et år lange etterforskningen.

Foto: NRK

Ellingsen sier de har arbeidet med saken ut fra straffelovens bestemmelser om smitteoverføring, ut fra smittevernloven og skipssikkerhetsloven.

At etterforskningen også ses i lys av skipssikkerhetsloven har ikke vært kjent tidligere.

Selskapet Hurtigruten kan risikere en større bot etter håndteringen av utbruddet.

Politiet sier de også vurderer om enkeltpersoner kan ilegges straff.

– I hvilken grad legger politiet vekt på ledelsens rolle?

– Det er foretaket vi primært ser på, men vi vurderer også om enkeltpersoner kan ilegges straff, sier Ellingsen.

Advokat Berit Reiss-Anderssen i advokatfirmaet DLA Piper representerer Hurtigruten i etterforskningen.

– Vi er informert om at Statsadvokaten har sendt saken tilbake til politiet og bedt om ytterligere etterforskning. Hurtigruten har tillit til at påtalemyndigheten sørger for at det gjennomføres den etterforskning i saken som er nødvendig. Utover det har ikke Hurtigruten noen kommentar, sier Reiss-Andersen til NRK.

Dette er andre gang statsadvokaten i Troms og Finnmark har bedt politiet om mer informasjon etter utbruddet på skipet.

«Juridisk komplisert»

Forrige gang var det statsadvokat Lars Fause som ba politiet om mer etterforskning. Han ønsket da at politiet avhørte Tromsø kommune. Han kalte da saken «juridisk komplisert».

Det omfattende smitteutbruddet er kjent langt ut over Norges grenser.

MS «Roald Amundsen» kom til havna i Tromsø fredag 31. juli 2020.

Skipet hadde da vært på en ukes cruise rundt Svalbard. Senere viste det seg at mange, både mannskap og reisende, var smittet av korona.

Passasjerene fikk gå i land som planlagt, og utbruddet ble en krevende situasjon for helsepersonell og ansatte i Tromsø kommune.

Konserndirektør Daniel Skjeldam har forklart at den manglende varslingen kom av rutinesvikt.

Dette står også i en granskingsrapport, som blant annet peker på svikt i rutiner blant de ansatte.

NRK har imidlertid dokumentert hvordan ledelsen i Hurtigruten og norske myndigheter var informert om mistanke om et smitteutbrudd på skipet - to dager før skipet kom til Tromsø havn. Likevel ble det ikke iverksatt tiltak for å begrense smittespredning.

Verken passasjerer, ansatte eller lokale myndigheter ble ikke varslet. Skipet ble ikke satt i karantene umiddelbart.

Ledelsen i Hurtigruten har hele tiden avvist at de visste om mistanker om smitteutbrudd allerede onsdag 29. juli i fjor.

NRK har også dokumentert at ledelsen i Hurtigruten visste om et mulig smitteutbrudd allerede i mars, men da på et annet skip. Videre har NRK dokumentert hvordan ledelsen den gang unnlot å imøtekomme et pålegg fra kommuneoverlegen i Ulstein om testing av mannskapet. Pålegget ble gitt fordi Hurtigruten skulle anløpe Ulsteinvik. Skipet gikk heller til Bergen.

Hurtigruten har tidligere bekreftet overfor NRK at de hadde sykdom om bord i mars, men de mente det ikke var korona.

– Dette var i de kaotiske og svært uoversiktlige ukene av pandemiutbruddet i Europa, der kunnskapen, testrutinene og situasjonen endret seg fra dag til dag. Vanlige prosedyrer om isolasjon ble fulgt, og symptomene tilsa ikke korona, sa pressevakt Øystein Knoph.

Han viste til at det var dårlig informasjonsflyt internt i selskap i perioden.

– Det har vi beklaget og det beklager vi gjerne igjen, sier Knoph.

Konserndirektør for maritime operasjoner i Hurtigruten, Bent Martini, ble midlertidig avsatt etter koronautbruddet på MS Roald Amundsen i juli. Han har siden gått ut av selskapet.