Statoil vil investere 60 milliarder i Johan Castberg

Utbyggingen av Johan Castberg vil bidra til 23.000 årsverk og koste 50-60 milliarder kroner, ifølge feltoperatør Statoil

Arne Strand Tellefsen og Runar Sjåstad

Statoil-direktør Arne Strand Tellefsen og fylesordfører i Finnmark Runar Sjåstad. I dag var Statoil i Hammerfest og la fram sine planer for Johan Castberg-feltet. Tellefsen sier dette er et viktig steg mot utbyggingsplanen som skal være klar i 2017.

Foto: Alf Harald Martinsen / NRK

Selskapet la tirsdag fram programmet for konsekvensutredningen av Johan Castberg i Barentshavet, som tidligere har vært vurdert til å bli svært kostbart:

– Vi har endret konsept og tenkt nytt om løsninger for å kunne realisere prosjektet. Men vi er fortsatt sårbare for økte kostnader og vedvarende lav oljepris, sier Margareth Øvrum konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring i Statoil.

0060343 - Margareth Øvrum - Photo Trond Isaksen - Statoil Margareth Øvrum

Konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring i Statoil Margareth Øvrum sier de nå ser en mulighet for å realisere planene.

Foto: Trond Isaksen

Programmet for konsekvensutredningen skal nå ut på høring, før en endelig utbyggingsplan skal leveres, etter planen i løpet av 2017.


Store tall

Johan Castberg-prosjektet er det største feltet som ennå ikke er utbygd på norsk sokkel. Statoil poengterer at det også er snakk om store tall langs hele utbyggings- og driftsprosessen.

En ringvirkningsrapport fra Agenda Kaupang viser at prosjektet har et investeringsanslag på 50-60 milliarder kroner, en betydelig del av investeringsnivået for norsk sokkel i perioden 2018-2022. Over halvparten av totalinvesteringene er norske vare- og tjenesteleveranser til feltet.

Den nordnorske verdiskapingen i utbyggingen er anslått til å utgjøre 1,7 milliarder kroner.

Fredric Hauge

Leder i Bellona Fredric Hauge var ikke imponert etter dagens framlegg av programmet for konsekvensutredningen av Johan Castberg. Hauge mener at alt for lite av verdiskapningen blir igjen i fylket.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Fredric Hauge i Bellona er ikke begeistret over tallene som Statoil la fram i dag.

– 1.7 milliarder i lokal verdiskapning er minimalt i forhold til hva befolkningen i Finnmark ble lovet. Det Statoil lovet for tre år siden er det nå ingenting igjen av. Denne planen for utbygging kommer til å gjøre at opinionen rundt disse utbyggingene i Finnmark vil snu, fordi det ikke er noe igjen til lokalsamfunnet, sier Hauge.

Feltet er ventet å produsere i over 30 år, og i et normalt driftsår vil det bidra med 1.200 årsverk i Norge, hvorav 300 i Nord-Norge.

Samlet inntekt av produksjonen er beregnet til 290 milliarder i 2015 kroner.

Begeistring

En samstemt bransje og næringsinteresser i nord jubler over tallene og er lettet over at planen ligger på bordet:

– Det er svært gledelig at utbyggingen av Castberg-feltet nå endelig ser ut til å bli realisert. Dette viser mulighetene som ligger i Barentshavet, sier forbundsleder Jørn Eggum i Fellesforbundet.

Nestleder Frode Alfheim i Industri Energi kunne ikke vært mer enig:

– Dette er et prosjekt som vil gi enorme ringvirkninger for hele industrien, sier han.

Leverandørnettverket Petro Arctic betegner det som dagens gladnyhet:

– Det er et viktig og riktig signal om økte ringvirkninger i Nord -Norge, sier direktør Kjell Giæver

Venter fortsatt på avklaring

Mens næringen jubler er politikerne i fylket avventende. Ordfører i Nordkapp kommune Kristina Hansen sier hun ønsker å vite om Statoil skal gå for et landanlegg eller ikke. Også fylkesordfører Runar Sjåstad venter på det samme.

Kristina Hansen

– Jeg blir litt irritert fordi vi enda ikke har fått avklaring på om terminalen kommer eller ikke. De har skapt forventninger, sier ordfører i Nordkapp kommune Kristina Hansen etter dagens pressekonferanse i Hammerfest.

Foto: Alf Harald Martinsen / NRK

– Vi fikk en grei gjennomgang, men vi hadde håp om at dagen i dag skulle gi oss klare lovnader om når man starter og hvor stor aktivitet vi skal få på land. Vi er utålmodig samtidig som vi synes det er riktig å bruke den tiden man trenger. Da får man fram et prosjekt som er levedyktig til tross for at prisene er lav.